Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Išlaikymo prievolės

Šiaurės Airija

Turinį pateikė
Šiaurės Airija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Jungtinė Karalystė

Šiaurės Airija

Šeimos teisė. Išlaikymo prievolės.


*būtina nurodyti

71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

Paskelbti teismo sprendimą vykdytinu kompetentingi magistratų teismai. Prašymai gali būti teikiami tiesiogiai teismui arba Teisingumo departamentui (kuris juos jam gali perduoti) šiuo adresu:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Šiaurės Airija

Telefonas 0300 200 7812 (Jungtinėje Karalystėje) arba +44 28 9049 5884 (tarptautinis)

Faksas +44 2890 728 945

E. paštas reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Nagrinėti apeliacinius skundus kompetentingas magistratų teismas. Apeliaciniai skundai gali būti teikiami tiesiogiai teismui arba Teisingumo departamentui (kuris juos jam gali perduoti) šiuo adresu:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Šiaurės Airija

Telefonas 0300 200 7812 (Jungtinėje Karalystėje) arba +44 28 9049 5884 (tarptautinis)

Faksas +44 2890 728 945

E. paštas reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

Apeliacine instancija priimtą sprendimą galima apskųsti pagal šią procedūrą:

tolesnis skundas dėl teisės Apeliaciniam teismui Šiaurės Airijoje.

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

19 straipsnis Jungtinėje Karalystėje netaikomas, nes 2007 m. Hagos protokolas JK nėra privalomas.

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Šiaurės Airija

Telefonas 0300 200 7812 (Jungtinėje Karalystėje) arba +44 28 9049 5884 (tarptautinis)

Faksas +44 2890 728 945

E. paštas reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

71 straipsnis 1 dalies e punktas. Viešieji subjektai

Viešasis subjektas, galintis vykdyti centrinių institucijų funkcijas, yra:

Šiaurės Airijos teisinių paslaugų agentūra (Teisingumo ministerija) (dėl teisinės pagalbos teikimo pagal 51 straipsnio 2 dalies a punktą)

2nd Floor

WaterfrontPlaza

8 Laganbank Road

Mays Meadow

Belfast

BT1 3BN

Telefonas +44 2890 408 888

Faksas +44 2890 408 990

E. paštas: enquiries@lsani.gov.uk

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

Kompetentingos institucijos yra magistratų teismai. Prašymai gali būti teikiami tiesiogiai teismui arba Teisingumo departamentui (kuris juos jam gali perduoti) šiuo adresu:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Šiaurės Airija

Telefonas 0300 200 7812 (Jungtinėje Karalystėje) arba +44 28 9049 5884 (tarptautinis)

Faksas +44 2890 728 945

E. paštas reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

Visoje JK teritorijoje 20, 28 ir 40 straipsniuose nurodytus dokumentus galima pateikti tik išverstus į anglų kalbą.

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

Visoje JK teritorijoje ryšiai su kitomis centrinėmis institucijomis palaikomi tik anglų kalba.

Paskutinis naujinimas: 06/09/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.