Išlaikymo prievolės

Portugalija

Turinį pateikė
Portugalija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Portugalija

Šeimos teisė. Išlaikymo prievolės.


*būtina nurodyti

71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

Pagal 27 straipsnio 1 dalį:

– bylas dėl vaikų (nesvarbu, ar jie nepilnamečiai, ar ne) arba sutuoktinių išlaikymo nagrinėja šeimos ir nepilnamečių bylų skyrius (Juízo de Família e Menores), jeigu toks yra. Jeigu tokio skyriaus nėra, tuomet bylą nagrinėja vietos civilinių bylų skyrius (Juízo Local Cível), jeigu toks yra, arba vietos bendrosios kompetencijos skyrius (Juízo Local de Competência Genérica);

– visas kitas bylas dėl išlaikymo, susijusias su kitais šeimos (kraujo ar santuokiniais) ryšiais nagrinėja vietos civilinių bylų skyrius, jeigu toks yra, arba vietos bendrosios kompetencijos skyrius.

Pagal 3 straipsnio 2 dalį jurisdikciją turi Apeliacinis teismas (Tribunal da Relação).

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

Apeliacine tvarka priimtą sprendimą galima ginčyti tik teisės klausimu Aukščiausiajame Teisingumo Teisme (Supremo Tribunal de Justiça).

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

Pagal 19 straipsnio 1 dalies a punktą:

– taikoma specialioji peržiūros procedūra, nustatyta Civilinio proceso kodekso 696 straipsnio e punkte.

Pagal 19 straipsnio 1 dalies b punktą:

– taikoma specialioji peržiūros procedūra, nustatyta Civilinio proceso kodekso 696 straipsnio e punkte ir 140 straipsnyje.

Apeliacinį skundą nagrinėja peržiūrimą sprendimą priėmęs teismas (Civilinio proceso kodekso 697 straipsnio 1 dalis).

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

Šiame reglamente Portugalijos centrinė įstaiga yra toliau nurodytas vyriausybės departamentas:

Teisingumo vykdymo generalinis direktoratas (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E- Pisos 0 e 9° ao 14°

1990-097 LISABONA – PORTUGALIJA

Tel.: +351 217 906 200; +351 217 906 223

Faks. +351 211 545 116

E. pašto adresas: correio@dgaj.mj.pt;

correio.dsjcji@dgaj.mj.pt

Interneto svetainė: https://dgaj.justica.gov.pt/

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

Bylose dėl vaikų išlaikymo prievolių, nesvarbu, ar jie yra nepilnamečiai, ar ne, jurisdikciją turi:

šeimos ir nepilnamečių bylų skyrius, arba, jeigu tokio nėra, vykdymo bylų skyrius (Juízo de Execução).

Bylose dėl sutuoktinių tarpusavio išlaikymo prievolių jurisdikciją turi:

šeimos ir nepilnamečių bylų skyrius, arba, jeigu tokio nėra, vykdymo bylų skyrius.

Bylose dėl išlaikymo prievolių, kylančių dėl šeimos (kraujo ar santuokinių) ryšių, jurisdikciją turi:

vykdymo bylų skyrius, arba, jeigu tokio nėra,

centrinis civilinių bylų skyrius (Juízo Central Cível), jeigu ieškinio suma viršija 50 000 EUR, arba

bendrosios kompetencijos skyrius arba vietos civilinių bylų skyrius, jeigu toks yra ir jeigu ieškinio suma neviršija 50 000 EUR.

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

Kalba, į kurią turi būti išversti 20, 28 ir 40 straipsniuose nurodyti dokumentai, yra portugalų.

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

Kalbos, kurios yra priimtinos centrinei įstaigai ryšiams su kitomis 59 straipsnyje nurodytomis centrinėmis įstaigomis palaikyti, yra portugalų, anglų ir prancūzų.

Paskutinis naujinimas: 07/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.