Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Išlaikymo prievolės

Škotija

Turinį pateikė
Škotija

71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

Škotija

Paskelbti teismo sprendimą vykdytinu kompetentingas šis teismas:

Vyriausiojo teisėjo teismas (Sheriff Court), prašymą pateikus Škotijos vyriausybei adresu:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Telefonas (+44) 131 244 2417 arba (+44) 131 244 3570

Faksas (+44) 131 244 4848

E. paštas: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Nagrinėti skundus kompetentingas šis teismas:

Škotija

Vyriausiojo teisėjo teismas (Sheriff Court), prašymą pateikus Škotijos vyriausybei adresu:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Telefonas (+44) 131 244 2417 arba (+44) 131 244 3570

Faksas (+44) 131 244 4848

E. paštas: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

Apeliacine instancija priimtą sprendimą galima apskųsti pagal šią procedūrą:

skundas Sesijų teismui (Court of Session).

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

19 straipsnis Jungtinėje Karalystėje netaikomas, nes 2007 m. Hagos protokolas JK nėra privalomas.

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

Škotija

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Telefonas (+44) 131 244 2417 arba (+44) 131 244 3570

Faksas (+44) 131 244 4848

E. paštas: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

Vyriausiojo teisėjo teismas (Sheriff Court), prašymą pateikus Škotijos vyriausybei adresu:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Telefonas (+44) 131 244 2417 arba (+44) 131 244 3570

Faksas (+44) 131 244 4848

E. paštas: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

Visoje JK teritorijoje 20, 28 ir 40 straipsniuose nurodytus dokumentus galima pateikti tik išverstus į anglų kalbą.

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

Visoje JK teritorijoje ryšiai su kitomis centrinėmis institucijomis palaikomi tik anglų kalba.

Paskutinis naujinimas: 07/09/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.