Išlaikymo prievolės

Slovakija

Turinį pateikė
Slovakija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Slovakija

Šeimos teisė. Išlaikymo prievolės.


*būtina nurodyti

71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

Slovakijoje kompetencija nagrinėti 27 straipsnio 1 dalyje nurodytus prašymus paskelbti teismo sprendimą vykdytinu priklauso Banska Bystricos apylinkės teismui (slov.Okresný súd Banská Bystrica).

Kompetencija nagrinėti 32 straipsnio 2 dalyje nurodytus apeliacinius skundus dėl sprendimo, kuris priimtas dėl prašymo paskelbti teismo sprendimą vykdytinu, priklauso apygardos teismams (krajský súd). Apeliaciniai skundai turi būti teikiami tam apylinkės teismui (okresný súd), kurio sprendimas yra skundžiamas.

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

33 straipsnyje minima sprendimo peržiūrėjimo procedūra Slovakijoje – tai peržiūrėjimas apeliacine tvarka (dovolanie), remiantis Civilinių ginčų proceso kodekso 419-457 straipsniais (Akto Nr. 160/2015). Prašymas dėl peržiūrėjimo apeliacine tvarka pateikiamas teismui, priėmusiam sprendimą pirmąja instancija. Tokią bylą nagrinėja Aukščiausiasis Teismas (najvyšší súd).

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

Reglamento 19 straipsnio tikslais Slovakijos teismai įgalioti bylos peržiūros metu (obnova konania) daryti sprendimų pakeitimus, vadovaudamiesi Civilinių ginčų proceso kodekso 397-418 straipsniais (Akto Nr. 160/2015). Prašymus peržiūrėti bylą nagrinėja teismas, priėmęs sprendimą pirmąja instancija.

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

Reglamento 49 straipsnio 1 dalyje nurodyta centrinė institucija:

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
(Tarptautinės vaikų ir jaunimo teisinės apsaugos centras)

Adresas:

Špitálska 25-27

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Telefonas +421 2 20 45 82 00

E. paštas: info@cipc.gov.sk

Interneto svetainė http://www.cipc.gov.sk

71 straipsnis 1 dalies e punktas. Viešieji subjektai

Informacijos nepateikiama, nes visas centrinės institucijos funkcijas Slovakijoje atlieka Tarptautinės vaikų ir jaunimo teisinės apsaugos centras.

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

Taikant reglamento 21 straipsnį, vykdymo įgaliojimus turinti kompetentinga institucija – tai Banska Bystricos apylinkės teismas (Okresný súd Banská Bystrica), atliekantis už sprendimų vykdymą atsakingo teismo (exekučný súd) funkcijas.

Pavadinimas ir kontaktiniai duomenys:

Banska Bystricos apylinkės teismas – Mokėjimo įsakymų ir vykdymo proceso skyrius (Okresný súd Banská Bystrica - Pracovisko upomínacieho a exekučného konania)
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica

Slovakija

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

Kalbos, į kurias turi būti išversti 20, 28 ir 40 straipsniuose nurodyti dokumentai – slovakų ir čekų.

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

Kalbos, kuriomis Slovakijos centrinė institucija palaiko ryšius su kitomis centrinėmis institucijomis pagal 59 straipsnį – slovakų, čekų, anglų ir vokiečių.

Paskutinis naujinimas: 10/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.