Išlaikymo prievolės

Švedija

Turinį pateikė
Švedija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Švedija

Šeimos teisė. Išlaikymo prievolės.


*būtina nurodyti

71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

Teismą, kompetentingą nagrinėti 27 straipsnio 1 dalyje nurodytus prašymus paskelbti teismo sprendimą vykdytinu ir 32 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus dėl sprendimų, priimtų išnagrinėjus tokius prašymus, galima susirasti čia:

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

Skundas Apeliaciniam teismui arba Aukščiausiajam Teismui. Skundas pateikiamas per teismą, kuris priėmė sprendimą pirmąja instancija. Apeliaciniame teisme arba Aukščiausiajame Teisme skundas nagrinėjamas tik suteikus leidimą pateikti skundą.

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

Jei prašoma peržiūrėti apylinkės teismo (tingsrätt) arba Švedijos teismo sprendimų vykdymo tarnybos (Kronofogdemyndigheten) sprendimą, prašymas pateikiamas apeliaciniam teismui (hovrätt).

Prašymas peržiūrėti teismo sprendimą pateikiamas raštu. Skundo pateikėjas nurodo skundžiamą sprendimą. Prašyme nurodomi skundo pagrindai, dokumentai ir kiti įrodymai, kuriais remiasi skundo pateikėjas. Apie prašymą informuojama kita bylos šalis.

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

Socialinio draudimo agentūra (Försäkringskassan )

Bendrieji klausimai ir klausimai dėl politinių sprendimų

Social Insurance Agency

SE-103 51 Stockholm

Tel. +46 (0) 8 786 90 00

Faks. +46 (0) 8 411 27 89

E. paštas huvudkontoret@forsakringskassan.se

Prašymai ir paraiškos dėl pagalbos konkrečiais atvejais

Social Insurance Agency

Box 1164

SE-621 22 Visby

Tel. +46 (0) 771 17 90 00

Faks. +46 (0) 10 11 20 411

E. paštas centralmyndigheten@forsakringskassan.se

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

Švedijos vykdymo užtikrinimo institucija (Kronofogdemyndigheten)

Pašto adresas: Box 773, SE-801 29 Gävle

Tel. +46 771 73 73 00

Faks. +46 10 573 15 20

E. paštas kontakt@kronofogden.se

Švedijos vykdymo užtikrinimo institucija (Kronofogdemyndigheten)

Pašto adresas: Box 646, SE-301 16 Halmstad

Tel. +46 771 73 73 00

Faks. +46 10 573 28 70

E. paštas kontakt@kronofogden.se

Švedijos vykdymo užtikrinimo institucija (Kronofogdemyndigheten)

Pašto adresas: Box 925, SE-391 29 Kalmar

Tel. +46 771 73 73 00

Faks. +46 10 575 69 45

E. paštas kontakt@kronofogden.se

Švedijos vykdymo užtikrinimo institucija (Kronofogdemyndigheten)

Pašto adresas: SE-901 73 Umeå

Tel. +46 771 73 73 00

Faks. +46 10 578 42 50

E. paštas kontakt@kronofogden.se

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

Švedų k.

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

Švedų k.

Paskutinis naujinimas: 16/01/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.