Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Uzturēšanas saistības

Anglija un Velsa

Saturu nodrošina
Anglija un Velsa

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Apvienotā Karaliste

Anglija un Velsa

Ģimenes tiesības - uzturēšanas saistības


*jāaizpilda obligāti

71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

Ģimenes tiesa, kad tai lietu nosūta Uzturēšanas rīkojumu savstarpējās izpildes nodaļa (REMO), adrese:

The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Tālr.: 020 3681 2757 (tikai zvaniem no Apvienotās Karalistes)

+44 (0)20 3681 2757 (zvaniem no ārvalstīm)

Fakss: 020 3681 8764

E-pasts: remo@offsol.gsi.gov.uk

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

Procedūra pārsūdzētu lēmumu apstrīdēšanai ir šāda:

Vienreizēja turpmāka pārsūdzība par tiesību jautājumiem augstākas instances tiesā nekā tiesa, kas izskatīja pirmo pārsūdzību.

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

Apvienotajai Karalistei nepiemēro 19. pantu, jo Apvienotajai Karalistei nav saistošs 2007. gada Hāgas protokols.

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

Centrālā iestāde ir lords kanclers, kuram ir vispārēja politiska atbildība, taču centrālās iestādes administratīvās funkcijas pilda:

The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Tālr.: 020 3681 2757 (tikai zvaniem no Apvienotās Karalistes)

+44 (0)20 3681 2757 (zvaniem no ārvalstīm)

Fakss: 020 3681 8764

E-pasts: remo@offsol.gsi.gov.uk

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

Ģimenes tiesa, kad tai lietu nosūta Uzturēšanas rīkojumu savstarpējās izpildes nodaļa (REMO), adrese:

The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Tālr.: 020 3681 2757 (tikai zvaniem no Apvienotās Karalistes)

+44 (0)20 3681 2757 (zvaniem no ārvalstīm)

Fakss: 020 3681 8764

E-pasts: remo@offsol.gsi.gov.uk

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

Valoda, kas ir atzīta to dokumentu tulkojumiem, kas minēti 20., 28. un 40. pantā, visās Apvienotās Karalistes jurisdikcijās ir angļu valoda.

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

Valoda, kas ir atzīta saziņai ar citām centrālajām iestādēm, visās Apvienotās Karalistes jurisdikcijās ir angļu valoda.

Lapa atjaunināta: 02/09/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.