Uzturēšanas saistības

Malta

Saturu nodrošina
Malta

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Malta

Ģimenes tiesības - uzturēšanas saistības


*jāaizpilda obligāti

71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

Kompetentā tiesa, kas izskata pieteikumus par izpildāmības deklarāciju saskaņā ar 27. panta 1. punktu, ir Civiltiesa (Ģimenes lietu nodaļa). Kontaktinformācija:

Adrese:

Civil Court Family Section

The Law Courts

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tālr.: + 356 2590 2420

Fakss: + 356 2590 2895

Kompetentā tiesa, kas izskata pārsūdzības attiecībā uz lēmumiem par šādiem pieteikumiem saskaņā ar 32. panta 2. punktu, ir Apelācijas tiesa. Kontaktinformācija:

Adrese:

Court of Appeal

The Law Courts

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tālr.: + 356 2590 2269

Fakss: + 356 2590 2895

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

Kad Apelācijas tiesa pieņēmusi apelācijas lēmumu, Maltā nav iespējams cits pārsūdzības veids.

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

Regulas 19. pantā paredzētā pārskatīšanas procedūra ir noteikta 2011. gada Starptautisko uzturēšanas saistību rīkojuma 7. pantā (izsludināts ar Nr. 452/11) “Lēmuma par pieteikuma pasludināšanu pārsūdzēšana”. Šis jautājums ir Apelācijas tiesas jurisdikcijā, tās kontaktinformācija:

Adrese:

Court of Appeal

The Law Courts

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tālr.: + 356 2590 2269

Fakss: + 356 2590 2895

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas maltiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Centrālā iestāde ir Sociālās labklājības standartu pārvalde, ko pārstāv direktors. Kontaktinformācija:

Adrese:

Ministry for the Family

469 Bugeia Institute

St Joseph High Road

St Venera SVR 1012

Malta

Tālr.: + 356 2278 8000

Fakss: + 356 2278 8360

E-pasts: welfare.standards@gov.mt

71. panta 1. punkta e) apakšpunkts – Valsts iestādes

Nepiemēro

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

Kompetentā iestāde jautājumos par izpildi saskaņā ar Regulas 21. pantu ir Civiltiesa (Ģimenes lietu nodaļa). Kontaktinformācija:

Adrese:

Civil Court (Family Section)

The Law Courts

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tālr.: + 356 2590 2420

Fakss: + 356 2590 2895

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

Angļu

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

Maltiešu vai angļu

Lapa atjaunināta: 08/07/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.