Obbligi ta' manteniment

Awstrija

Il-kontenut ipprovdut minn
Awstrija

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Awstrija

Liġi tal-Familja - obbligi ta’ Manteniment


*input mandatarju

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

Applikazzjonijiet: il-Qorti distrettwali rilevanti (Bezirksgericht) (skont l-Artikolu 27(2): il-Qorti b’ġurisdizzjoni fuq il-post tar-residenza abitwali tad-debitur jew fil-post tal-infurzar).

Rimedji: appell kontra deċizjoni (Berufung) jew appell kontra Punt tal-Liġi (Rekurs) lill-Qorti Reġjonali permezz tal-Qorti Distrettwali li tkun ħarġet id-deċiżjoni.

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Fl-Awstrija: irid isir rikors għal reviżjoni (Revisionsrekurs) skont l-Artikolu 78(1) u l-Artikolu 411(4) tal-Kodiċi ta’ Eżekużżjoni (Exekutionsordnung) flimkien mal-Artikolu 528 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili (Zivilprozessordnung) lill-Qorti tal-Prim’ Istanza (il-Qorti Distrettwali), li tirreferih lill-Qorti Suprema (Oberster Gerichtshof) għal deċiżjoni.

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

Fil-każ ta’ notifika regolari skont il-liġi Awstrijaka: applikazzjoni għal restitutio in integrum (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) kontra n-nuqqas li jiġi osservat il-limitu ta’ żmien għall-kontestazzjoni tat-talba jew kontra n-nuqqas ta’ osservanza ta’ smigħ.

Fil-każ ta’ irregolarità tan-notifika skont il-liġi Awstrijaka: appell kontra d-deċiżjoni (fil-każ ta’ sentenzi mogħtija b’kontumaċja), u appell kontra Punt tal-Liġi (fil-każ ta’ deċiżjonijiet ġudizzjarji ibbażati fuq kontumaċja).

L-ismijiet u d-dettalji ta’ kuntatt tal-qrati b’ġurisdizzjoni: L-appelli kollha għandhom isiru fil-Qorti tal-Prim’ Istanza, li jew tiddeċiedi hi nnifisha dwar il-kwistjoni (pereżempju fil-każ ta’ restitutio in integrum) jew tirrinvjaha lill-Qorti Superjuri għal deċiżjoni.

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

Għall-kwistjonijiet kollha:

Bundesministerium für Justiz

Museumptrasse 7, 1070 Vienna

Organisational unit: Abteilung I 10

Indirizz elettroniku: team.z@bmj.gv.at

Tel.: +43 1 52152 2142

Faks: +43 1 52152 2829

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Il-kwistjonijiet kollha ta’ infurzar jiġu deċiżi mill-Qorti bil-ġurisdizzjoni għall-infurzar skont l-Artikoli minn 17 sa 19 tal-Kodiċi ta’ Eżekuzzjoni, jew jekk ikun meħtieġ, mill-Qorti tal-Appell.

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

Ġermaniż.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

Ġermaniż, Ingliż, Franċiż.

L-aħħar aġġornament: 14/05/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.