Obbligi ta' manteniment

Bulgarija

Il-kontenut ipprovdut minn
Bulgarija

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

L-applikazzjoni tal-infurzar ta’ deċiżjoni tal-qorti jew ta’ xi att ieħor magħmul fi Stat Membru tal-UE li ma jkunx marbut bil-Protokoll ta’ The Hague tal-2007 trid tiġi ppreżentata lill-qorti provinċjali (okrazhen sad) b’ġurisdizzjoni fl-indirizz permanenti jew post abitwali ta’ residenza tad-debitur, jew il-post tal-infurzar. (l-Artikolu 627c(1) tal-Kodiċi dwar il-Proċedura Ċivili).

Id-deċiżjoni hija soġġetta għal reviżjoni fl-appell mill-Qorti tal-Appell ta’ Sofija bi qbil mal-proċedura kif stabbilita fl-Artikolu 32 tar-Regolament. (l-Artikolu 627c(6)(1) tal-Kodiċi dwar il-Proċedura Ċivili).

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell ta’ Sofija hija soġġetta għal appell ieħor quddiem il-Qorti Suprema ta’ Kassazzjoni (l-Artikolu 627c(6)(2) tal-Kodiċi dwar il-Proċedura Ċivili).

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

Il-parti interessata tista’ tagħmel petizzjoni lill-Qorti Suprema ta’ Kassazzjoni biex tannulla d-deċiżjoni fis-sens tal-Artikolu 19(1) tar-Regolament. (l-Artikolu 627а tal-Kodiċi dwar il-Proċedura Ċivili).

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

L-Awtorità Ċentrali hija:

Ministeru tal-Ġustizzja

Id-Direttorat tal-Protezzjoni Legali Internazzjonali għat-Tfal u tal-Adozzjonijiet Internazzjonali

L-indirizz: ul. Slavyanska No 1

1040 Sofia

Bulgaria

Telefon: + 359 2 9237 333,

+359 2 9237 469

+359 2 9237 396;

еmail: mpzdmo@justice.government.bg

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

Id-deċiżjonijiet dwar ir-rifjut jew is-sospensjoni tal-infurzar fis-sens tal-Artikolu 21 tar-Regolament isiru mill-qorti provinċjali (okrazhen sad). (l-Artikolu 627b(2) tal-Kodiċi dwar il-Proċedura Ċivili).

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

Għall-finijiet tal-Artikoli 20, 28 u 40 tar-Regolament, il-lingwa aċċettata hija l-Bulgaru.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

Il-Bulgaru huwa l-lingwa aċċettata mill-Awtorità Ċentrali biex tikkomunika ma’ Awtoritajiet Ċentrali oħra msemmija fl-Artikolu 59.

L-aħħar aġġornament: 26/11/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.