Obbligi ta' manteniment

Ċipru

Il-kontenut ipprovdut minn
Ċipru

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Grieg ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliżil-Franċiż diġà ġew tradotti.

Il-qrati li għandhom ġuriżdizzjoni sabiex jeżaminaw applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta' eżegwibbiltà skont l-Artikolu 27(1) huma l-Qrati Distrettwali tal-Familja f'Nikosija, Limassol, Larnaca/Famagusta u Paphos.

 • Il-Qorti tal-Familja (Oikogeneiakó Dikastírio) ta’ Nikosija

Telefown: (+357) 22865601

Faks: (+357) 22302068

 • Il-Qorti tal-Familja f'Limassol

Telefown: (+357) 25806185

Faks: (+357) 25305054

 • Il-Qorti tal-Familja f'Larnaka/Famagusta.

Telefown: (+357) 24802754

Faks: (+357) 24802800

 • Il-Qorti tal-Familja f'Paphos

Telefown: (+357) 26802626

Faks: (+357) 26306395

Posta elettronika: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Il-qorti li għandha ġuriżdizzjoni sabiex tittratta appelli kontra deċiżjonijiet minn applikazzjonijiet bħal dawn skont l-Artikolu 32(2) hi l-Qorti tal-Appell tal-Familja (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Hija għandha sede fil-Qorti Suprema u d-dettalji ta’ kuntatt tagħha huma:

 • Il-Qorti Suprema ta' Ċipru
  Odos Charalambou Mouskou 1404
  Nicosia
  Cyprus
  Telefown: (+357) 22865741
  Faks: (+357) 22304500
  Posta elettronika: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Grieg ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliżil-Franċiż diġà ġew tradotti.

Fis-sistema ġudizzjarja tagħna ma hemmx qorti tat-tielet istanza: ma hemmx il-possibiltà ta’ ritrattazzjoni.

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

Tista’ tintalab reviżjoni tat-tip previst minn dan l-Artikolu permezz ta’ applikazzjoni għall-annullament tad-deċiżjoni (aítisi paramerismoú tis apófasis) skont id-dispożizzjoni 48, ir-regola 9(h) u (n) tar-Regoli tal-Proċedura Ċivili (Thesmoí Politikís Dikonomías). L-applikazzjoni trid issir lill-Qorti tal-Familja li tat id-deċiżjoni li tixtieq tiġi annullata.

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

 • Il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Ordni Pubblika

Unità għall-Kooperazzjoni Legali Internazzjonali

Leoforos Athalassas 125

1461 Nikosija

Cyprus

Kuntatti:

 • Ms Konstantina Sophocleous

Uffiċjal Amministrattiv

Unità għall-Kooperazzjoni Legali Internazzjonali

Il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Ordni Pubblika

Telefown: (+357) 22805973

Faks: (+357) 22518328

Posta elettronika: csophocleous@mjpo.gov.cy

 • Ms Troodia Dionisiou

Uffiċjal Amministrattiv

Unità għall-Kooperazzjoni Legali Internazzjonali

Il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Ordni Pubblika

Telefown: (+357) 22805932

Faks: (+357)22518328

Posta elettronika: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

 • Il-Qorti tal-Familja f'Nikosija

Telefown: (+357) 22865601

Faks: (+357) 22302068

 • Il-Qorti tal-Familja f'Limassol

Telefown: (+357) 25806185

Faks: (+357) 25305054

 • Il-Qorti tal-Familja f'Larnaka/Famagusta.

Telefown: (+357) 24802754

Faks: (+357) 24802800

 • Il-Qorti tal-Familja f'Paphos

Telefown: (+357) 26802626

Faks: (+357) 26306395

Posta elettronika: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

Il-Grieg u l-Ingliż.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

Il-Grieg u l-Ingliż.

L-aħħar aġġornament: 04/03/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.