Obbligi ta' manteniment

Estonja

Il-kontenut ipprovdut minn
Estonja

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

Skont l-Artikolu 27(1), fl-Estonja, il-qrati tal-kontea huma kompetenti biex jittrattaw t-talbiet għal dikjarazzjoni ta' eżekuzzjoni (Ara l-Artikolu 121 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

Skont l-Artikolu 32(2), fl-Estonja l-qrati distrettwali huma kompetenti biex jisimgħu l-appelli kontra deċiżjonijiet dwar dikjarazzjoni ta' eżekuzzjoni.

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Fl-Estonja, id-deċiżjonijiet jistgħu jiġu kontestati kif stabbilit fl-Artikolu 33 billi jiġi ppreżentat appell mal-Qorti Suprema (l-Artikoli 625 u 695-701 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili.

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

Il-proċedura għar-rikorsi għal rieżami stabbilita fl-Artikolu 19 fl-Estonja sseħħ taħt id-dispożizzjonijiet ta' talbiet ta' aġġudikazzjoni, sakemm ma jiġix stipulat mod ieħor fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 4/2009 tat-18 ta' Diċembru 2008 dwar il-ġurisdizzjoni, il-liġi applikabbli, l-għarfien u l-infurzar tad-deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni f'materji relatati mal-obbligi ta' manteniment. Il-qrati tal-kontea huma kompetenti biex jittrattaw r-rikorsi għal reviżjoni.

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

Skont l-Artikolu 49(3), l-awtorità ċentrali fir-Repubblika tal-Estonja hi:

Ministry of Justice

International Judicial Cooperation Division

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

E-mail: central.authority@just.ee

Telefown: +372 620 8190 ; +372 620 8183 ; +372 715 3443 ; +372 620 8186

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

Skont l-Artikolu 21, fl-Estonja l-qrati tal-kontea huma kompetenti biex jittrattaw rikorsi għal ċaħda jew sospensjoni ta' eżekuzzjoni.

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

Skont l-Artikolu 20, 28 u 40, l-Estonja taċċetta traduzzjonijiet bl-Ingliż barra d-dokumenti bl-Estonjan.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

Skont l-Artikolu 59, l-Estonja taċċetta komunikazzjoni ma' awtoritajiet ċentrali oħra kemm bl-Estonjan kif ukoll bl-Ingliż.

L-aħħar aġġornament: 29/03/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.