Fil-qasam tal-ġustizzja ċivili, il-proċeduri u l-proċedimenti pendenti mibdija fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni se jkomplu skont il-liġi tal-UE. Il-Portal tal-e-Ġustizzja, abbażi tal-ftehim reċiproku mar-Renju Unit, se jżomm l-informazzjoni rilevanti marbuta mar-Renju Unit sa tmiem l-2024.

Obbligi ta' manteniment

Ġibiltà

Il-kontenut ipprovdut minn
Ġibiltà

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Renju Unit

Ġibiltà

Liġi tal-Familja - obbligi ta’ Manteniment


*input mandatarju

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

Il-qorti li hija responsabbili mid-dikjarazzjonijiet ta’ eżekutorjetà:

Clerk to the Magistrates’ Court

32- 36 Town Range

Gibraltar

Telefown: +350 2007 0471

Faks: +350 2004 0483

Il-qorti li hija responsabbili mill-appelli:

Clerk to the Magistrates’ Court

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Tel : +350 2007 0471

Faks: +350 2004 0483

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Il-proċedura għall-kontestazzjoni tad-deċiżjonijiet li ngħataw fl-appell hija:

Appell lill-Qorti Suprema.

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

L-Artikolu 19 ma japplikax għar-Renju Unit peress li r-Renju Unit mhux marbut bil-Protokoll tal-Aja tal-2007.

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

Minister for Justice,

Ministry of Education, Justice and International Exchange of Information

771 Europort

Gibraltar

Telefown: + 350 2005 9267

Faks: + 350 2005 9271

Posta Elettronika: moj@gibraltar.gov.gi

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

Clerk to the Magistrates’ Court

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Telefown: +350 2007 0471

Faks: +350 2004 0483

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

Il-lingwa aċċettata għat-traduzzjoni tad-dokumenti msemmija fl-Artikoli 20, 28 u 40 fil-ġuriżdizzjonijiet kollha tar-Renju Unit hija l-Ingliż.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

Il-lingwa aċċettata għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħrajn fil-ġuriżdizzjonijiet kollha tar-Renju Unit hija l-Ingliż.

L-aħħar aġġornament: 12/11/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.