Obbligi ta' manteniment

Ungerija

Il-kontenut ipprovdut minn
Ungerija

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

Il-qorti distrettwali li tinsab fis-sede tal-qorti reġjonali; f'Budapest, il-Qorti Distrettwali Ċentrali ta' Buda. L-appelli huma ġestiti mill-qrati reġjonali jew, f'Budapest, il-Qorti Reġjonali Kapitali ta' Budapest.

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Talba għal reviżjoni mill-Qorti Suprema (Curia), trid tiġi sottomessa lill-qorti li tkun ħarġet id-deċiżjoni fil-prim istanza.

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

Il-proċedura ta' revizjoni skont l-Artikolu 19 trid tinbeda fil-qorti distrettwali li taġixxi fil-prim istanza, skont ir-regoli ta' proċess mill-ġdid (Att III tal-1952 tal-Kodiċi tal-Proċedura ċivili, Kapitolu XIII, Taqsimiet 260-269.

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

Ministry of Justice of Hungary

1051 Budapest,

Nádor utca 22,

Tel: (+36) 1 795 5397, (+36) 1 795 3188,

Faks: (+36) 1 550 3946,

Email: nmfo@im.gov.hu

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

Fil-proċedimenti skont l-Artikolu 21(2), il-qorti distrettwali li tinsab fis-sede tal-qorti reġjonali jew f'Budapest, il-Qorti Distrettwali Ċentrali ta' Buda. Fi proċedimenti skont l-Artikolu 21(3), il-qorti distrettwali li fil-ġuriżdizzjoni tagħha huwa stabbilit il-marixxall tal-qorti fil-proċedura ta' infurzar.

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

Ungeriż.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

(a) Formoli għas-sottomissjoni ta' applikazzjoni: Ungeriż

(b) Formoli għas-sottomissjoni ta' talba: Ungeriż, Ingliż jew Ġermaniż

(c) Għal komunikazzjoni oħra, l-Awtorità Ċentrali meta ssirilha talba taċċetta l-Ingliż u l-Ġermaniż apparti l-Ungeriż.

L-aħħar aġġornament: 02/01/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.