Obbligi ta' manteniment

Lussemburgu

Il-kontenut ipprovdut minn
Lussemburgu

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Lussemburgu

Liġi tal-Familja - obbligi ta’ Manteniment


*input mandatarju

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

- Ġuriżdizzjoni territorjali

L-applikazzjoni għad-dikjarazzjoni tal-eżegwibbiltà għandha tiġi ppreżentata lill-President tat-Tribunal tar-Reġjun ("Président du Tribunal d'Arrondissement").

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel: (+352) 47 59 81-1
Faks:(+352) 47 59 81-2421

Tribunal d'arrondissement de Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tel: (+352) 80 32 14 - 1
Faks: (+352) 80 71 19 jew (+352) 802484

Appell kontra d-deċiżjoni relatata mal-applikazzjoni għal dikjarazzjoni

Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d'appel civil
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel: (+352) 47 59 81-1
Faks:(+352)47 59 81-2396

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Id-deċiżjoni mogħtija waqt l-appell għandha tkun soġġetta biss għal appell fil-kassazzjoni.

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel:  (+352) 475981-2369/2373

Faks: (+352) 475981-2773

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

Il-konvenut li ma jkunx deher fil-Lussemburgu għandu d-dritt li jitlob li d-deċiżjoni terġa' tiġi eżaminata quddiem il-qorti li oriġinarjament tat id-deċiżjoni inkwistjoni, skont il-kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 19 tar-Regolament imsemmi fil-paragrafu 1. Din it-talba hija introdotta skont il-modalitajiet applikati quddiem il-qorti li tkun tat id-deċiżjoni soġġetta għal eżaminazzjoni mill-ġdid.

Justice de Paix de Luxembourg

Cité judiciaire Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Tel: (+352) 47 59 81-1

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette

Place Norbert Metz

L-4006 Esch-sur-Alzette

Service du Gracieux ( Ordnijiet kundizzjonali ta' ħlas u mandat ta' qbid fuq introjtu protett): Tel: (+352) 530 529 200 Faks: (+352) 530 529 201

Justice de Paix de Luxembourg

Bei der Aaler Kiirch

L-9201 Diekirch

Tel: (+352) 80 88 53 - 1

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, Bâtiments TL, CO, JT

L-2080 Luxembourg

Tel: (+352) 47 59 81-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel: (+352) 80 32 14-1

Faks: (+352) 807119 jew (+352) 82484

Cour Supérieure de Justice

Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

L-awtorità ċentrali hi l-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali tal-Qorti Superjuri tal-Ġustizzja.

Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali
Cité judiciaire L-2080 Luxembourg
Tel: (+352) 47 59 81 -2393/2329
Faks: (+352) 47 05 50
Posta elettronika: parquet.general@justice.etat.lu

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

L-awtorità kompetenti hi l-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali tal-Qorti Superjuri tal-Ġustizzja.

Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel: (+352) 475981-2393/2329

Faks: (+352) 470550

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

Il-Lussemburgu jaċċetta, apparti l-Franċiż, li l-komunikazzjonijiet isiru wkoll bil-Ġermaniż.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

Il-Lussemburgu jaċċetta, apparti l-Franċiż, li l-komunikazzjonijiet isiru wkoll bil-Ġermaniż.

L-aħħar aġġornament: 22/11/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.