Obbligi ta' manteniment

Malta

Il-kontenut ipprovdut minn
Malta

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Malta

Liġi tal-Familja - obbligi ta’ Manteniment


*input mandatarju

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

Il-qorti li għandha kompetenza li tittratta l-applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta' eżegwibbiltà skont l-Artikolu 27(1) hija l-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja). Dawn li ġejjin huma d-dettalji ta’ kuntatt:

Indirizz:

Qorti Ċivili Sezzjoni tal-Familja

Qrati tal-Ġustizzja

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 2590 2420

Faks: + 356 2590 2895

Il-qorti li għandha kompetenza li titratta appelli kontra deċiżjonijiet fuq tali applikazzjonijiet skont l-Artikolu 32(2) hija l-Qorti tal-Appell. Dawn li ġejjin huma d-dettalji ta’ kuntatt:

Indirizz:

Qorti ta' l-Appell

Qrati tal-Ġustizzja

Triq ir-Repubblika

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 2590 2269

Faks: + 356 2590 2895

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Ladarba deċiżjoni dwar appell tingħata mill-Qorti tal-Appell m’hemm l-ebda forma oħra ta’ rikors disponibbli f’Malta.

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

l-proċedura ta’ reviżjoni għall-fini tal-Artikolu 19 hija stabbilita fl-Artikolu 7 tal-Ordni Internazzjonali tal-Obbligu tal-Manteniment, 2011 (Avviż Legali 452/11) dwar ‘Appell għal deċiżjoni dwar applikazzjoni għall-dikjarazzjoni’. Il-qorti li għandha ġuriżdizzjoni f’dan ir-rigward hija l-Qorti tal-Appell u dawn huma d-dettalji tal-kuntatt tagħha:

Indirizz:

Qorti tal-Appell

Qrati tal-Ġustizzja

Triq ir-Repubblika

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 2590 2269

Faks: + 356 2590 2895

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

L-Awtorità Ċentrali hija l-Uffiċjal Ezekuttiv Ewlieni tas-Social Care Standards Authority.  Dawn li ġejjin huma d-dettalji ta’ kuntatt:

Indirizz:

Ministry for the Family, Children's Rights and Social Solidarity

Social Care Standards Authority

469 Bugeia Institute,

St Joseph High Road

St Venera SVR 1012

Malta

Tel: + 356 25494000

Faks: + 356 25494355

E-mail: feedback-scsa@gov.mt

Website: https://scsa.gov.mt/

Artikolu 71 1. (e) – Korpi pubbliċi

Mhux applikabbli

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

L-awtoritajiet li huma kompetenti fi kwistjonijiet ta' eżekuzzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 21 tar-Regolament huma l-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja). Dawn li ġejjin huma d-dettalji ta’ kuntatt:

Indirizz:

Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja

Qrati tal-Ġustizzja

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 2590 2420

Faks: + 356 2590 2895

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

L-Ingliż

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

Il-Malti jew l-Ingliż

L-aħħar aġġornament: 08/07/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.