Fil-qasam tal-ġustizzja ċivili, il-proċeduri u l-proċedimenti pendenti mibdija fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni se jkomplu skont il-liġi tal-UE. Il-Portal tal-e-Ġustizzja, abbażi tal-ftehim reċiproku mar-Renju Unit, se jżomm l-informazzjoni rilevanti marbuta mar-Renju Unit sa tmiem l-2024.

Obbligi ta' manteniment

L-Irlanda ta’ fuq

Il-kontenut ipprovdut minn
L-Irlanda ta’ fuq

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

Il-qrati bir-responsabbiltà għad-dikjarazzjonijiet ta' eżegwibbiltà huma l-Qrati tal-Maġistrati. Ir-rikorsi jistgħu jsiru direttament lill-qorti jew jistgħu jiġu trażmessi lilha mid-Dipartiment tal-Ġustizzja fl-indirizz li ġej:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Telefown: 0300 200 7812 (ir-Renju Unit) u +44 28 9049 5884 (Internazzjonali)

Faks: +44 2890 728 945

Posta Elettronika: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Il-qrati bir-responsabbiltà għal-appelli huma l-Qrati tal-Maġistrati: Ir-rikorsi għall-appelli jistgħu jsiru direttament lill-qorti jew jistgħu jiġu trażmessi lilha mid-Dipartiment tal-Ġustizzja fl-indirizz li ġej::

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Telefown: 0300 200 7812 (ir-Renju Unit) u +44 28 9049 5884 (Internazzjonali)

Faks: +44 2890 728 945

Posta Elettronika: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Il-proċedura sabiex jiġu kkuntestati d-deċiżjonijiet li ngħataw fl-appell hija:

Appell ieħor wieħed fuq punt tad-dritt lill-Qorti tal-Appell fl-Irlanda ta' Fuq.

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

L-Artikolu 19 ma japplikax għar-Renju Unit peress li r-Renju Unit mhux marbut mill-Protokoll tal-Aja tal-2007.

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Telefown: 0300 200 7812 (ir-Renju Unit) u +44 28 9049 5884 (Internazzjonali)

Faks: +44 2890 728 945

Posta Elettronika: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Artikolu 71 1. (e) – Korpi pubbliċi

Il-korpi pubbliċi li jistgħu jwettqu l-funzjonijiet tal-awtoritajiet ċentrali huma:

L-Aġenzija tas-Servizzi Legali tal-Irlanda ta’ Fuq (id-Dipartiment tal-Ġustizzja) (Legal Services Agency Northern Ireland (Department of Justice)) (għall-Artikolu 51(2)(a) l-għoti ta’ għajnuna legali)

2nd Floor

WaterfrontPlaza

8 Laganbank Road

Mays Meadow

Belfast

BT1 3BN

Telefown: +44 2890 408 888

Faks: +44 2890 408 990

Posta elettronika: enquiries@lsani.gov.uk

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

Il-Qrati tal-Maġistrati huma l-awtoritajiet kompetenti. Ir-rikorsi jistgħu jsiru direttament lill-qorti jew jistgħu jiġu trażmessi lilha mid-Dipartiment tal-Ġustizzja fl-indirizz li ġej:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Telefown: 0300 200 7812 (ir-Renju Unit) u +44 28 9049 5884 (Internazzjonali)

Faks: +44 2890 728 945

Posta Elettronika: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

Il-lingwa aċċettata għat-traduzzjoni tad-dokumenti msemmija fl-Artikoli 20, 28 u 40 fil-ġuriżdizzjonijiet kollha tar-Renju Unit hija l-Ingliż.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

Il-lingwa aċċettata għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħrajn fil-ġuriżdizzjonijiet kollha tar-Renju Unit hija l-Ingliż.

L-aħħar aġġornament: 06/09/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.