Obbligi ta' manteniment

Portugall

Il-kontenut ipprovdut minn
Portugall

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

Fir-rigward tal-Artikolu 27(1):

- kawżi ta' manteniment li jinvolvu l-ulied (minuri jew le) jew il-miżżewġin jinstemgħu mis-Sezzjoni tal-Familja u l-Minuri (Juízo de Família e Menores), jekk ikun hemm. Jekk le, il-kawża tinstema' mis-Sezzjoni Ċivili Lokali (Juízo Local Cível), jekk ikun hemm, jew mis-Sezzjoni Ġenerali Lokali (Juízo Local de Competência Genérica).

- il-kawżi l-oħra kollha ta' manteniment li jiġu minn rabtiet familjari oħrajn, sew jekk bid-demm u sew jekk bi żwieġ, jinstemgħu mis-Sezzjoni Ċivili Lokali jekk ikun hemm, jew mis-Sezzjoni Ġenerali Lokali.

Fir-rigward tal-Artikolu 3(2), il-qorti kompetenti hija l-Qorti tal-Appell (Tribunal da Relação).

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Deċiżjoni mogħtija fl-appell tista' tiġi kkontestata fuq punt tad-dritt quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja Suprema (Supremo Tribunal de Justiça).

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

Fir-rigward tal-Artikolu 19(1)(a):

- il-proċedura ta' rieżami hija l-proċedura ta' rieżami straordinarja stipulata fl-Artikolu 696(e) tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili.

Fir-rigward tal-Artikolu 19(1)(b):

- il-proċedura ta' rieżami hija l-proċedura ta' rieżami straordinarja stipulata fl-Artikolu 696(e) u fl-Artikolu 140 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili.

L-appell jinstema' mill-qorti li tkun tat id-deċiżjoni li tkun qed tiġi rieżaminata (l-Artikolu 697(1) tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili).

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Portugiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.

L-Aworità Ċentrali tal-Portugall għall-finijiet ta' dan ir-Regolament hija d-dipartiment governattiv li ġej:

Id-Direttorat Ġenerali għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E- Pisos 0 e 9° ao 14°

1990-097 LISBON - PORTUGAL

Tel.: +351 217906200; +351 217906223

Faks: +351 211545100/16

Indirizz elettroniku: correio@dgaj.mj.pt; cji.dsaj@dgaj.mj.pt

Sit: http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home; http://www.cji-dgaj.mj.pt

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

F'kawżi relatati mal-obbligi ta' manteniment li jinvolvu tfal, sew jekk taħt l-età u sew jekk le, il-qorti li għandha l-ġuriżdizzjoni hija:

- is-Sezzjoni tal-Familja u l-Minuri, jew, jekk ma jkunx hemm, is-Sezzjoni tal-Eżekuzzjoni (Juízo de Execução).

F'kawżi relatati mal-obbligi ta' manteniment bejn il-konjuġi, il-qorti li għandha l-ġuriżdizzjoni hija:

- is-Sezzjoni tal-Familja u l-Minuri, jew, jekk ma jkunx hemm, is-Sezzjoni tal-Eżekuzzjoni.

F'każijiet relatati mal-obbligu ta' manteniment li jiġu minn rabtiet familjari, jew bid-demm jew biż-żwieġ, il-qorti li għandha l-ġuriżdizzjoni hija:

- is-Sezzjoni tal-Eżekuzzjoni, jew, jekk ma jkunx hemm,

- is-Sezzjoni Ċivili Ċentrali (Juízo Central Cível) għal kawżi b'valur ogħla minn EUR 50 000, jew

- mis-Sezzjoni Ġenerali jew mis-Sezzjoni Ċivili Lokali, jekk ikun hemm, għal kawżi b'valur ta' €50 000 jew inqas.

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

Il-lingwa aċċettata għat-traduzzjonijiet tad-dokumenti msemmija fl-Artikoli 20, 28 u 40 hija l-Portugiż.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

Il-lingwi aċċettati mill-Awtorità Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħrajn imsemmija fl-Artikolu 59 huma l-Portugiż, l-Ingliż u l-Franċiż.

L-aħħar aġġornament: 04/10/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.