Obbligi ta' manteniment

Rumanija

Il-kontenut ipprovdut minn
Rumanija

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

Il-kompetenza biex jiġu trattati applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta’ infurzabbiltà exequatur) hija tat-tribunal (tribunal) b’ġurisdizzjoni fuq il-post ta’ residenza abitwali tal-parti li kontriha l-infurzar huwa mitlub, jew tal-post ta’ infurzar (l-Artikolu 95 u l-Artikolu 1103 tal-Liġi Nru 134/2010 dwar il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

Jista’ jsir appell kontra deċiżjoni dwar applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta’ infurzabbiltà. Il-kompetenza biex jiġi trattat appell kontra applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta’ infurzabbiltà hija tal-qorti tal-appell (l-Artikolu 96 tal-Liġi 134/2010 dwar il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna ir-Rumen ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Ġermaniżl-Ingliżil-Franċiż diġà ġew tradotti.

Deċiżjoni mogħtija fuq appell (apel) tista’ tiġi kkontestata permezz ta’ rieżami ta’ punt ta’ liġi (recurs) (l-Artikolu 97(1) tal-Liġi Nru 134/2010 dwar il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

Rieżami ta’ punt tal-liġi jaqa’ taħt il-kompetenza tal-Qorti Għolja tal-Kassazzjoni u l-Ġustizzja (Înalta Curte de Casație și Justiție):

Str. Batiştei 25, Bucharest Sector 2, post code 020934
Website: https://www.scj.ro/en.

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

Skont l-Artikolu 19, għal proċedura ta' rieżami (procedura de reexaminare):

Il-qorti kompetenti hija dik li tkun ħarġet id-deċiżjoni, tipikament qorti jew tribunal distrettwali.

Skont l-Artikolu 505(1) tal-Liġi Nru 134/2010, dwar il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, rikors għal annullament jiġi ppreżentat lill-qorti li s-sentenza tagħha tkun qed tiġi kkontestata.

Skont l-Artikolu 510(1) tal-Liġi Nru 134/2010 dwar il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, rikors għal rieżami jiġi ppreżentat mal-qorti li tkun ħarġet is-sentenza finali li fir-rigward tagħha jkun ġie ppreżentat rikors għal rieżami.

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

Il-Ministeru tal-Ġustizzja

Id-Direttorat għal-Liġi Internazzjonali u l-Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Direcția Drept internațional și Cooperare Judiciară)

Str. Apolodor 17, Bucharest Sector 5, post code 050741

Tel.: 0040372041077

Faks: 0040372041079, 0040372041084

Email: ddit@just.ro jew dreptinternational@just.ro

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

L-awtoritajiet kompetenti għall-infurzar huma:

1) Il-marixxall jew l-uffiċjal tal-infurzar ġudizzjarju (executorul judecătoresc) (l-Artikolu 652 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili) mid-distrett tal-qorti tal-appell li fih tinsab ir-residenza jew l-uffiċċju reġistrat tad-debitur jew fejn jinsabu l-assi tad-debitur.

2) Il-qorti tal-infurzar, li hija l-qorti distrettwali (judecătoria) għad-distrett li fih tinsab ir-residenza jew l-uffiċċju reġistrat tad-debitur (l-Artikolu 651 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili). Il-qorti tal-infurzar tiddeċiedi dwar applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà, appelli kontra infurzar, u dwar kwalunkwe inċident li jinqala’ waqt l-infurzar.

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

Ir-Rumen.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

Minbarra r-Rumen, il-Ministeru tal-Ġustizzja jaċċetta l-użu tal-Ingliż u l-Franċiż għall-komunikazzjoni ma' awtoritajiet ċentrali oħra fl-Unjoni Ewropea.

L-aħħar aġġornament: 12/02/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.