Obbligi ta' manteniment

Slovakkja

Il-kontenut ipprovdut minn
Slovakkja

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

Fis-Slovakkja, il-Qorti Distrettwali ta’ Banská Bystrica (Okresný súd Banská Bystrica) għandha l-kompetenza li tittratta talbiet għal dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà skont l-Artikolu 27(1).

Fis-Slovakkja, il-qrati reġjonali (krajský súd) għandhom il-kompetenza li jittrattaw appelli minn deċiżjonijiet meħuda dwar talbiet għal dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà skont l-Artikolu 32(2). L-appelli jitressqu quddiem il-qorti distrettwali (okresný súd) li d-deċiżjoni tagħha qed tiġi kkontestata.

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Fis-Slovakkja, il-proċedura ta' rimedju msemmija fl-Artikolu 33 hija r-rikors għal appell ("dovolanie"), skont l-Artikoli 419-457 tal-Kodiċi ta' Proċedura għat-Tilwim Ċivili (l-Att Nru 160/2015). Ir-rikors għal appell isir mal-qorti li tkun iddeċidiet fl-ewwel istanza. Il-Qorti Suprema ("najvyšší súd") tiddeċiedi l-kwistjoni.

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

Għall-finijiet tal-Artikolu 19 tar-Regolament, il-qrati Slovakki huma awtorizzati jemendaw id-deċiżjonijiet waqt rieżami tal-kawża ("obnova konania") skont l-Artikoli 397-418 tal-Kodiċi ta' Proċedura għat-Tilwim Ċivili (l-Att Nru 160/2015). Ir-rikorsi għal rieżami tal-kawża jiġu rieżaminati mill-qorti li tkun iddeċidiet fl-ewwel istanza.

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

L-Awtorità Ċentrali kif imsemmi fl-Artikolu 49(1) tar-Regolament hija:

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
(Iċ-Ċentru għall-Protezzjoni Legali Internazzjonali tat-Tfal u ż-Żgħażagħ)

Indirizz:

Špitálska 25-27

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Telefown: +421 2 20 45 82 00

Indirizz tal-posta elettronika: info@cipc.gov.sk

Sit web: http://www.cipc.gov.sk

Artikolu 71 1. (e) – Korpi pubbliċi

Mhi qed tiġi pprovduta l-ebda informazzjoni peress li l-funzjonijiet tal-Awtorità Ċentrali fir-Repubblika Slovakka jitwettqu esklussivament miċ-Ċentru għall-Protezzjoni Ġuridika Internazzjonali tat-Tfal u ż-Żgħażagħ.

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

Għall-finijiet tal-Artikolu 21 tar-Regolament, l-awtorità kompetenti għall-eżekuzzjoni hija l-Qorti Distrettwali ta’ Banská Bystrica (Okresný súd Banská Bystrica) li jaġixxu bħala qrati ta’ eżekuzzjoni (exekučný súd).

L-isem u d-dettalji ta’ kuntatt:

Il-Qorti Distrettwali ta’ Banská Bystrica - L-uffiċċju għat-tqegħid in mora u għall-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni (Okresný súd Banská Bystrica - Pracovisko upomínacieho a exekučného konania)
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica

Ir-Repubblika Slovakka

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

Il-lingwi aċċettati għat-traduzzjoni tad-dokumenti msemmija fl-Artikoli 20, 28 u 40 huma s-Slovakk u ċ-Ċek.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

Il-lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali Slovakki għal skopijiet ta' komunikazzjoni mal-Awtoritajiet Ċentrali l-oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 59 huma s-Slovakk, iċ-Ċek, l-Ingliż u l-Ġermaniż.

L-aħħar aġġornament: 10/05/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.