Obbligi ta' manteniment

Spanja

Il-kontenut ipprovdut minn
Spanja

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

L-awtoritajiet kompetenti jkunu l-qrati tal-prim'istanza u l-qrati speċjali li jittrattaw il-vjolenza sessista, fi ħdan l-ambitu tas-setgħat tagħhom (l-Artikolu 87 ta' LOPJ [Liġi Organika dwar il-Ġudikatura]).

Appelli kontra d-deċiżjonijiet tal-qrati tal-prim'istanza jistgħu jiġu ppreżentati fil-qrati provinċjali.

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Appelli straordinarji fuq ksur ta' proċedura ppreżentati lill-Qorti Superjuri ta' kull Komunità Awtonoma u rikorsi ppreżentati mal-Qorti Suprema Spanjola huma rregolati mill-KAPITOLI IV ("Appelli straordinarji fuq ksur ta' proċedura") u V ("Appelli") rispettivament tat-TITOLU IV tal-Liġi 1/2000 dwar il-Proċedura Ċivili.

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

Il-proċedura ta' rieżami sseħħ quddiem l-istess qrati li taw id-deċiżjoni, il-qrati tal-prim'istanza. Il-proċedura ta' rieżami stabbilita fl-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) Nru 4/2009 issir skont il-KAPITOLU II, "Appelli għal rieżamijiet ġudizzjarji u ritrattazzjonijiet" tat-TITOLU IV tal-Liġi 1/2000 dwar il-Proċedura Ċivili.

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

Il-Ministeru tal-Ġustizzja.

Sotto-Direttorat għall-Kooperazzjoni Ġudizzjarja Internazzjonali

c/ San Bernardo, 62

28071 Madrid, Spain

Tel. 00 34 91 3902295 94

Nru tal-Faks: 00 34 91 3904457

posta elettronika: SGCJIAlimentos@mjusticia.es

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

Il-qrati tal-prim'istanza fil-kapitali tal-provinċja fejn il-parti li qed tintalab l-eżekuzzjoni kontriha jkollha r-residenza tagħha, jew tal-provinċja fejn trid issir l-eżekuzzjoni tas-sentenza.

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

Il-lingwi aċċettati skont l-Artikoli 20 u 40 huma l-Ispanjol u l-Portugiż.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

Il-lingwi aċċettati mill-Awtorità Ċentrali skont l-Artikolu 59 huma l-Ispanjol u l-Ingliż.

L-aħħar aġġornament: 26/02/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.