Obbligi ta' manteniment

Svezja

Il-kontenut ipprovdut minn
Svezja

SIB QRATI KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Svezja

Liġi tal-Familja - obbligi ta’ Manteniment


*input mandatarju

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

Il-qorti b'kompetenza biex tittratta rikorsi għal dikjarazzjoni ta' eżekutorjetà skont l-Artikolu 27(1) u appelli kontra deċiżjonijiet dwar tali rikorsi skont l-Artikolu 32(2) tista' tinstab hawn:

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Appell quddiem il-Qorti tal-Appell jew il-Qorti Suprema. L-appell għandu jiġi ppreżentat lill-qorti li tkun tat is-sentenza. Awtorizzazzjoni biex jitressaq appell hija meħtieġa fil-Qorti tal-Appell u fil-Qorti Suprema.

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

Meta rikors għal rieżami jkun jikkonċerna deċiżjoni ta' Qorti Distrettwali (tingsrätt) jew tal-Awtorità tal-Eżekuzzjoni Żvediża (Kronofogdemyndigheten): rikors lill-Qorti tal-Appell (hovrätt)

Ir-rikors għal rieżami għandu jkun bil-miktub. Ir-rikorrent għandu jispeċifika d-deċiżjoni li dwarha qed isir ir-rikors. Ir-rikors għandu jinkludi wkoll ir-raġunijiet li fuqhom huwa bbażat ir-rikors u l-provi dokumentarji u l-provi l-oħra li r-rikorrent jixtieq iressaq. Ir-rikors għandu jinġieb għall-attenzjoni tal-parti l-oħra.

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

L-Aġenzija tas-Sigurtà Soċjali

Mistoqsijiet ġenerali u mistoqsijiet dwar deċiżjonijiet ta' politika

L-Aġenzija tas-Sigurtà Soċjali

SE-103 51 Stockholm

Tel.: +46 (0) 8 786 90 00

Nru tal-Faks: +46 (0) 8 411 27 89

E-mail: huvudkontoret@forsakringskassan.se

Applikazzjonijiet u talbiet għal għajnuna f'każijiet speċifiċi

L-Aġenzija tas-Sigurtà Soċjali

Box 1164

SE-621 22 Visby

Tel.: +46 (0) 771 17 90 00

Nru tal-Faks: +46 (0) 10 11 20 411

E-mail: centralmyndigheten@forsakringskassan.se

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Isvediż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.

l-Awtorità ta' Eżekuzzjoni Żvediża

Indirizz postali: Box 773, SE-801 29 Gävle

Tel.: +46 771 73 73 00

Faks + 46 10 573 15 20

E-mail: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

l-Awtorità ta' Eżekuzzjoni Żvediża

Indirizz postali: Box 646, SE-301 16 Halmstad

Tel.: +46 771 73 73 00

Faks + 46 10 573 28 70

E-mail: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

l-Awtorità ta' Eżekuzzjoni Żvediża

Indirizz postali: Box 925, SE-391 29 Kalmar

Tel.: +46 771 73 73 00

Faks + 46 10 575 69 45

E-mail: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

l-Awtorità ta' Eżekuzzjoni Żvediża

Indirizz postali: SE-103 65 Stockholm

Tel.: +46 771 73 73 00

Faks + 46 010 578 31 01

E-mail: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

l-Awtorità ta' Eżekuzzjoni Żvediża

Indirizz postali: SE-901 73 Umeå

Tel.: +46 771 73 73 00

Faks + 46 10 578 42 50

E-mail: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

L-Iżvediż.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

L-Iżvediż.

L-aħħar aġġornament: 24/01/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.