Onderhoudsverplichtingen

Oostenrijk

Inhoud aangereikt door
Oostenrijk

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

Verzoeken: de bevoegde districtsrechtbank (Bezirksgericht – conform artikel 27, lid 2, het gerecht dat bevoegd is voor de gewone verblijfplaats van de schuldenaar of voor de plaats van tenuitvoerlegging).

Rechtsmiddelen: beroep (Berufung) tegen een vonnis of hogere voorziening (Rekurs) tegen een beschikking, bij de regionale rechtbank (Landesgericht) en via de districtsrechtbank die de beslissing heeft gegeven.

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

In Oostenrijk: beroep over een rechtsvraag (Revisionsrekurs) overeenkomstig § 78, lid 1, en § 411, lid 4, van het wetboek van tenuitvoerlegging (Exekutionsordnung), juncto § 528 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Zivilprozessordnung), dat moet worden ingesteld bij de districtsrechtbank (gerecht van eerste aanleg), die het zal doorverwijzen naar het Hooggerechtshof (Oberste Gerichtshof).

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

In het geval van een volgens het Oostenrijkse recht naar behoren verrichte betekening of kennisgeving: verzoek om herstel in de vorige toestand (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) in het geval van niet-inachtneming van de termijn voor het betwisten van de ingestelde vordering of in het geval van niet-verschijning.

Wanneer het stuk niet naar behoren werd betekend of ter kennis gebracht: er zijn twee soorten rechtsmiddelen, namelijk een beroep tegen een beslissing (Berufung; bij verstekvonnissen) en hogere voorziening (Rekurs; bij beschikkingen in het geval van verzuim).

Namen en contactgegevens van de bevoegde gerechten: alle rechtsmiddelen moeten worden ingesteld bij het gerecht van eerste aanleg, dat de zaak zelf behandelt (bv. in het geval van herstel in de vorige toestand) of de zaak naar een hogere rechter doorverwijst.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

Voor alle aangelegenheden:

Bundesministerium für Justiz

Museumstrasse 7, 1070 Wenen

Bevoegde eenheid: Abteilung I 10

E-mailadres: team.z@bmj.gv.at

Tel.: +43 1 52152 2142

Fax: +43 1 52152 2829

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Voor alle tenuitvoerleggingskwesties is het gerecht bevoegd dat overeenkomstig §§ 17 tot en met 19 van het wetboek van tenuitvoerlegging bevoegd is, of, in voorkomend geval, het beroepsgerecht.

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Duits.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

Engels, Frans, Duits.

Laatste update: 14/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.