Onderhoudsverplichtingen

Bulgarije

Inhoud aangereikt door
Bulgarije

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Bulgarije

Familierecht - onderhoudsverplichtingen


*verplichte invoer

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

Het verzoek om tenuitvoerlegging van een rechterlijke of andere beslissing die in een niet door het Haags Protocol van 2007 gebonden EU-lidstaat is gegeven, moet worden ingediend bij de provinciale rechtbank (okrazhen sad) van de vaste woonplaats of de gewone verblijfplaats van de schuldenaar, of van de plaats van tenuitvoerlegging (artikel 627 c, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Tegen de beslissing op het verzoek kan een rechtsmiddel worden ingesteld bij het hof van beroep van Sofia, conform de procedure van artikel 32 van de verordening (artikel 627 c, lid 6, punt 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Tegen het arrest van het hof van beroep van Sofia kan een verder rechtsmiddel worden ingesteld bij het hof van cassatie (artikel 627 c, lid 6, punt 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

De belanghebbende partij kan het hof van cassatie verzoeken de beslissing te heroverwegen op grond van artikel 19, lid 1, van de verordening (artikel 627 a van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

De centrale autoriteit:

Ministerie van Justitie

Directie Internationale rechtsbescherming voor kinderen en internationale adopties

Adres: ul. Slavyanska No 1

1040 Sofia

Bulgarije

Tel.: + 359 2 9237 333,

+359 2 9237 469

+359 2 9237 396;

E-mail: mpzdmo@justice.government.bg

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

Beslissingen over de weigering of schorsing van de tenuitvoerlegging in de zin van artikel 21 van de verordening worden genomen door de provinciale rechtbank (okrazhen sad) (artikel 627 b, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Voor de toepassing van de artikelen 20, 28 en 40 van de verordening is de aanvaarde taal het Bulgaars.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

De taal die de centrale autoriteit aanvaardt voor de in artikel 59 bedoelde mededelingen aan andere centrale autoriteiten, is het Bulgaars.

Laatste update: 26/11/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.