Onderhoudsverplichtingen

Cyprus

Inhoud aangereikt door
Cyprus

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

De gerechten die bevoegd zijn voor het behandelen van verzoeken om een uitvoerbaarverklaring overeenkomstig artikel 27, lid 1, zijn de familiegerechten van Nicosia, Limassol, Larnaca/Famagusta en Paphos.

 • Familiegerecht (Oikogeneiakó Dikastírio) van Nicosia

tel.: (+357) 22865601

fax: (+357) 22302068

 • Familiegerecht van Limassol

tel.: (+357) 25806185

fax: (+357) 25305054

 • Familiegerecht van Larnaca/Famagusta

tel.: (+357) 24802754

fax: (+357) 24802800

 • Familiegerecht van Paphos

tel.: (+357) 26802626

fax: (+357) 26306395

e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Het gerecht dat bevoegd is voor rechtsmiddelen tegen beslissingen over dergelijke verzoeken overeenkomstig artikel 32, lid 2, is het beroepsgerecht voor familiezaken (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Het houdt zitting in het hooggerechtshof en de contactgegevens zijn:

 • Hooggerechtshof van Cyprus
  Odos Charalambou Mouskou 1404
  Nicosia
  Cyprus
  tel.: (+357) 22865741
  fax: (+357) 22304500
  e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

In ons rechtstelsel bestaat er geen gerecht van derde aanleg: een in hoger beroep gegeven beslissing kan op geen enkele manier worden aangevochten.

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Een heroverweging van de gevallen waarin dit artikel voorziet, kan worden aangevraagd door middel van een verzoekschrift tot vernietiging van de beslissing (aítisi paramerismoú tis apófasis) op grond van artikel 48, regel 9, onder h) en n), van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Thesmoí Politikís Dikonomías). Het verzoek wordt ingediend bij het familiegerecht dat de bestreden beslissing heeft gegeven.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

 • Ministerie van Justitie en Openbare orde

Eenheid Internationale juridische samenwerking

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

Cyprus

Contactgegevens:

 • Mevr. Konstantina Sophocleous

Functionaris

Eenheid Internationale juridische samenwerking

Ministerie van Justitie en Openbare orde

Tel.: +357 22805973

Fax: + 357 22518328

E-mail: csophocleous@mjpo.gov.cy

 • Mevr. Troodia Dionisiou

Functionaris

Eenheid Internationale juridische samenwerking

Ministerie van Justitie en Openbare orde

Tel.: (+357) 22805932

Fax: (+357) 22518328

E-mail: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

 • Familiegerecht van Nicosia

tel.: (+357) 22865601

fax: (+357) 22302068

 • Familiegerecht van Limassol

tel.: (+357) 25806185

fax: (+357) 25305054

 • Familiegerecht van Larnaca/Famagusta

tel.: (+357) 24802754

fax: (+357) 24802800

 • Familiegerecht van Paphos

tel.: (+357) 26802626

fax: (+357) 26306395

e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Grieks en Engels.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

Grieks en Engels.

Laatste update: 12/07/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.