Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Onderhoudsverplichtingen

Engeland en Wales

Inhoud aangereikt door
Engeland en Wales

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Verenigd Koninkrijk

Engeland en Wales

Familierecht - onderhoudsverplichtingen


*verplichte invoer

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

De familierechtbank (“Family Court”), via de eenheid REMO (Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders - wederzijdse tenuitvoerlegging van alimentatiebeslissingen), op het volgende adres:

The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Telefoonnr.: 020 3681 2757 (alleen binnen het Verenigd Koninkrijk)

+44 (0)20 3681 2757 (buiten het Verenigd Koninkrijk)

Faxnr.: 020 3681 8764

E-mail: remo@offsol.gsi.gov.uk

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

De procedure om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten:

beroep over een rechtsvraag kan in slechts één hogere instantie worden ingesteld bij het gerecht op het niveau boven het gerecht dat zich over het eerste rechtsmiddel heeft uitgesproken.

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Artikel 19 is niet van toepassing op het Verenigd Koninkrijk aangezien het niet door het Haagse Protocol van 2007 is gebonden.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

De Lord Chancellor is de centrale autoriteit en heeft algemene beleidsverantwoordelijkheid, maar de administratieve functies van de centrale autoriteit worden uitgeoefend door:

The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Telefoonnr.: 020 3681 2757 (alleen binnen het Verenigd Koninkrijk)

+44 (0)20 3681 2757 (buiten het Verenigd Koninkrijk)

Faxnr.: 020 3681 8764

E-mail: remo@offsol.gsi.gov.uk

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

De familierechtbank, via de eenheid REMO, op het volgende adres:

The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Telefoonnr.: 020 3681 2757 (alleen binnen het Verenigd Koninkrijk)

+44 (0)20 3681 2757 (buiten het Verenigd Koninkrijk)

Faxnr.: 020 3681 8764

E-mail: remo@offsol.gsi.gov.uk

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

De taal die wordt aanvaard voor de vertaling van de in de artikelen 20, 28 en 40 bedoelde stukken in alle rechtsgebieden van het Verenigd Koninkrijk, is het Engels.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

De taal die wordt aanvaard voor de mededelingen aan andere centrale autoriteiten in alle rechtsgebieden van het Verenigd Koninkrijk, is het Engels.

Laatste update: 02/09/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.