Onderhoudsverplichtingen

Estland

Inhoud aangereikt door
Estland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Estland

Familierecht - onderhoudsverplichtingen


*verplichte invoer

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

Overeenkomstig artikel 27, lid 1, zijn de kantonrechtbanken in Estland bevoegd om verzoeken om uitvoerbaarverklaring te behandelen (afdeling 121 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Overeenkomstig artikel 32, lid 2, zijn de arrondissementsrechtbanken in Estland bevoegd om rechtsmiddelen tegen beslissingen op een verzoek om uitvoerbaarverklaring te behandelen.

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

In Estland kunnen beslissingen worden betwist zoals neergelegd in artikel 33 door het instellen van een beroep bij het hooggerechtshof (artikelen 625 en 695-701 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

De procedure voor het indienen van een verzoek om heroverweging zoals neergelegd in artikel 19 vindt in Estland plaats overeenkomstig de bepalingen voor de beoordeling van verzoeken, tenzij anders bepaald in Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen. Kantonrechtbanken zijn bevoegd om verzoeken tot heroverweging te behandelen.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

Overeenkomstig artikel 49, lid 3, is de centrale autoriteit in de Republiek Estland:

Ministerie van Justitie

Afdeling Internationale justitiële samenwerking

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

E-mail: central.authority@just.ee

Tel.: +372 620 8190 ; +372 620 8183 ; +372 715 3443 ; +372 620 8186

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

Overeenkomstig artikel 21 zijn de kantonrechtbanken in Estland bevoegd om verzoeken tot weigering of schorsing van de tenuitvoerlegging te behandelen.

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Overeenkomstig de artikelen 20, 28 en 40 aanvaardt Estland naast documenten in het Ests ook vertalingen in het Engels.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

Overeenkomstig artikel 59 aanvaardt Estland voor mededelingen aan/van andere centrale autoriteiten naast het Ests ook het Engels.

Laatste update: 29/03/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.