Onderhoudsverplichtingen

Hongarije

Inhoud aangereikt door
Hongarije

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

De districtsrechtbank gevestigd ter zetel van de regionale rechtbank, en te Boedapest de centrale districtsrechtbank van Boeda. Rechtsmiddelen worden behandeld door de regionale rechtbank of, te Boedapest, door het hoofdstedelijk hof.

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Verzoeken om heroverweging door het hooggerechtshof (Curia), in te dienen bij de districtsrechtbank die de beslissing in eerste aanleg heeft gegeven.

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

De in artikel 19 bedoelde heroverwegingsprocedure moet in eerste aanleg bij de districtsrechtbank worden ingeleid overeenkomstig de regels inzake een nieuw onderzoek (wet nr. III van 1952 betreffende het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, hoofdstuk XIII, artikelen 260-269).

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

Ministerie van Justitie van Hongarije

1051 Boedapest,

Nádor utca 22,

Tel.: (+36) 1 795 5397, (+36) 1 795 3188,

Fax: (+36) 1 550 3946,

E-mail: nmfo@im.gov.hu

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

In procedures krachtens artikel 21, lid 2, de districtsrechtbank ter zetel van de regionale rechtbank, en te Boedapest de centrale districtsrechtbank van Boeda. In procedures krachtens artikel 21, lid 3, de districtsrechtbank in het rechtsgebied waarvan de gerechtsdeurwaarder die optreedt in de tenuitvoerleggingsprocedure, is gevestigd.

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Het Hongaars.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

(a) Formulieren voor het indienen van een aanvraag: het Hongaars

(b) Formulieren voor het indienen van een verzoek: het Hongaars, Engels of Duits

(c) Voor overige mededelingen aanvaardt de centrale autoriteit op verzoek behalve het Hongaars ook Engels en Duits.

Laatste update: 02/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.