Onderhoudsverplichtingen

Luxemburg

Inhoud aangereikt door
Luxemburg

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Luxemburg

Familierecht - onderhoudsverplichtingen


*verplichte invoer

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

- Relatief bevoegd gerecht

Het verzoek om een uitvoerbaarverklaring moet worden ingediend bij de president van het tribunal d’arrondissement.

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel.: (+352) 47 59 81-1
Fax: (+352) 47 59 81-2421

Tribunal d'arrondissement de Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tel.: (+352) 80 32 14 - 1
Fax: (+352) 80 71 19 of (+352) 802484

- Rechtsmiddelen tegen de beslissing op het verzoek

Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d'appel civil
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel.: (+352) 47 59 81-1
Fax: (+352)47 59 81-2396

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Tegen de op het rechtsmiddel gegeven beslissing kan slechts cassatieberoep worden ingesteld.

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 475981-2369/2373

Fax: (+352) 475981-2773

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

De verweerder die in Luxemburg niet is verschenen, heeft het recht om het gerecht dat de beslissing heeft gegeven, te verzoeken deze te heroverwegen, onder de in artikel 19, lid 1, van de verordening vastgestelde voorwaarden. Dit verzoek wordt ingediend volgens de vormvoorschriften die gelden voor het gerecht dat de te heroverwegen beslissing heeft gegeven.

Justice de Paix de Luxembourg

Cité judiciaire Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 47 59 81-1

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette

Place Norbert Metz

L-4006 Esch-sur-Alzette

Service du Gracieux (Ordonnances conditionnelles de paiement et saisies-arrêt sur revenus protégés): Tel.: (+352) 530 529 200 Fax: (+352) 530 529 201

Justice de paix de Diekirch

Bei der Aaler Kiirch

L-9201 Diekirch

Tel.: (+352) 80 88 53 - 1

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, Bâtiments TL, CO, JT

L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 47 59 81-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel.: (+352) 80 32 14-1

Fax: (+352) 807119 of (+352) 82484

Cour Supérieure de Justice

Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

De centrale autoriteit is het parket-generaal bij het Cour supérieure de Justice.

Parquet Général
Cité judiciaire L-2080 Luxembourg
Tel.: (+352) 47 59 81 -2393/2329
Fax: (+352) 47 05 50
E-mail : parquet.general@justice.etat.lu

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

De bevoegde autoriteit is het parket-generaal bij het Cour supérieure de Justice.

Parquet général

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 475981-2393/2329

Fax: (+352) 470550

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Luxemburg aanvaardt mededelingen in het Frans en het Duits.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

Luxemburg aanvaardt mededelingen in het Frans en het Duits.

Laatste update: 22/11/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.