Onderhoudsverplichtingen

Malta

Inhoud aangereikt door
Malta

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Malta

Familierecht - onderhoudsverplichtingen


*verplichte invoer

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

De Civil Court (Family Section) (burgerlijke rechtbank - kamer familiezaken) is bevoegd voor het behandelen van het verzoek om een uitvoerbaarverklaring, conform artikel 27, lid 1. Contactgegevens:

Adres:

Civil Court, Family Section,

Courts of Justice

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel.: + 356 2590 2420

Fax: + 356 2590 2895

Het Court of Appeal (hof van beroep) is bevoegd voor het rechtsmiddel tegen beslissingen over een dergelijk verzoek, conform artikel 32, lid 2. Contactgegevens:

Adres:

Court of Appeal

Courts of Justice

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel.: + 356 2590 2269

Fax: + 356 2590 2895

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Zodra het Court of Appeal een beslissing op het rechtsmiddel heeft gegeven, kan er in Malta geen ander rechtsmiddel worden aangewend.

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

De procedure voor heroverweging ingevolge artikel 19 is vastgesteld in artikel 7 van de International Maintenance Obligation Order, 2011 (Legal Notice 452/11) inzake 'Appeal for a decision on an application for a declaration'. Het gerecht dat op dat gebied bevoegd is, is het Court of Appeal; contactgegevens:

Adres:

Court of Appeal

Courts of Justice

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel.: + 356 2590 2269

Fax: + 356 2590 2895

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Maltees) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels

De Director for Social Welfare Standards (directeur sociale normen) is de centrale autoriteit. Contactgegevens:

Adres:

Ministry for the Family

469 Bugeia Institute,

St Joseph High Road

St Venera SVR 1012

Malta

Tel.: + 356 2278 8000

Fax: + 356 2278 8360

E-mail: welfare.standards@gov.mt

Artikel 71, lid 1, onder e) - Openbare lichamen

Niet van toepassing.

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

De autoriteit die met het oog op de toepassing van artikel 21 bevoegd is voor tenuitvoerleggingskwesties, is de Civil Court (Family Section). Contactgegevens:

Adres:

Civil Court (Family Section)

Courts of Justice

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel.: + 356 2590 2420

Fax: + 356 2590 2895

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Engels.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

Maltees of Engels

Laatste update: 25/03/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.