Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Onderhoudsverplichtingen

Noord-Ierland

Inhoud aangereikt door
Noord-Ierland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Verenigd Koninkrijk

Noord-Ierland

Familierecht - onderhoudsverplichtingen


*verplichte invoer

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

De gerechten die belast zijn met de afgifte van uitvoerbaarheidsverklaringen zijn de Magistrates’ Courts. Verzoeken kunnen rechtstreeks bij het gerecht worden ingediend of door het ministerie van Justitie worden doorgestuurd naar het volgende adres:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Telefoon: 0300 200 7812 (Verenigd Koninkrijk) en +44 28 9049 5884 (internationaal)

Fax: +44 2890 728 945

E-mail: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

De gerechten die belast zijn met de beroepsprocedures zijn de Magistrates’ Courts. Verzoeken tot het instellen van een rechtsmiddel kunnen rechtstreeks bij het gerecht worden ingediend of door het ministerie van Justitie worden doorgestuurd naar het volgende adres:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Telefoon: 0300 200 7812 (Verenigd Koninkrijk) en +44 28 9049 5884 (internationaal)

Fax: +44 2890 728 945

E-mail: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

De procedure om een in een beroepsprocedure gegeven beslissing aan te vechten is als volgt: een enkel hoger beroep met betrekking tot een rechtsvraag bij de Court of Appeal in Noord-Ierland.

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Artikel 19 is niet van toepassing in het Verenigd Koninkrijk omdat het Verenigd Koninkrijk niet is gebonden door het Haagse Protocol van 2007.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Telefoon: 0300 200 7812 (Verenigd Koninkrijk) en +44 28 9049 5884 (internationaal)

Fax: +44 2890 728 945

E-mail: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Artikel 71, lid 1, onder e) - Openbare lichamen

De overheidsinstantie die de functie van centrale autoriteit kan vervullen is:

Legal Services Agency Northern Ireland (Department of Justice) (voor artikel 51, lid 2, onder a), inzake rechtsbijstand)

2nd Floor

WaterfrontPlaza

8 Laganbank Road

Mays Meadow

Belfast

BT1 3BN

Telefoon: +44 2890 408 888

Fax: +44 2890 408 990

E-mail: enquiries@lsani.gov.uk

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

De Magistrates’ Courts zijn de bevoegde autoriteiten. Verzoeken kunnen rechtstreeks bij het gerecht worden ingediend of door het ministerie van Justitie worden doorgestuurd naar het volgende adres:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Telefoon: 0300 200 7812 (Verenigd Koninkrijk) en +44 28 9049 5884 (internationaal)

Fax: +44 2890 728 945

E-mail: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

De aanvaarde taal voor de vertaling van stukken als bedoeld in de artikelen 20, 28 en 40 is in alle rechtsgebieden van het Verenigd Koninkrijk het Engels.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

De aanvaarde taal voor de communicatie met andere centrale autoriteiten is in alle rechtsgebieden van het Verenigd Koninkrijk het Engels.

Laatste update: 06/09/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.