Onderhoudsverplichtingen

Roemenië

Inhoud aangereikt door
Roemenië

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Roemenië

Familierecht - onderhoudsverplichtingen


*verplichte invoer

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

Het gerecht met jurisdictie in de gewone verblijfplaats van de partij waartegen de tenuitvoerlegging wordt gevorderd of in de plaats van tenuitvoerlegging is bevoegd om te beslissen over een verzoek om uitvoerbaarverklaring (exequatur) (de artikelen 95 en 1103 van wet nr. 134/2010 betreffende het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Tegen een beslissing op een verzoek om uitvoerbaarverklaring (exequatur) kan beroep worden ingesteld. Het hof van beroep is bevoegd om te beslissen over een beroep tegen een beslissing op een verzoek om uitvoerbaarverklaring (exequatur) (artikel 96 van wet nr. 134/2010 betreffende het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Tegen een beslissing over een beroep (apel) kan een beroep in Revision worden ingesteld (recurs) (artikel 97, lid 1, van wet nr. 134/2010 betreffende het wetboek van burgerlijke rechtsvordering). Een beroep in Revision valt onder de bevoegdheid van het Hoge Hof van Cassatie en Justitie (Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie):

Str. Batiştei, nr. 25, sector 2, cod poştal 020934, Boekarest

Website: https://www.scj.ro/en.

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Overeenkomstig artikel 19 is voor een heroverwegingsprocedure (procedura de reexaminare):

het gerecht bevoegd dat de beslissing heeft gegeven, in de regel een districtsrechtbank.

Volgens artikel 505, lid 1, van wet nr. 134/2010 betreffende het wetboek van burgerlijke rechtsvordering moet een beroep tot nietigverklaring worden ingesteld bij het gerecht waarvan de beslissing wordt betwist.

Overeenkomstig artikel 510, lid 1, van wet nr. 134/2010 betreffende het wetboek van burgerlijke rechtsvordering moet een verzoek tot heroverweging worden ingediend bij het gerecht dat de definitieve beslissing heeft gegeven waarop het ingediende verzoek tot heroverweging betrekking heeft.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

Ministerie van Justitie.

Directoraat Internationaal Recht en Justitiële Samenwerking

str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Boekarest, cod 050741

tel.: 0040372041077

fax: 0040372041079, 0040372041084

e-mail: ddit@just.ro of dreptinternational@just.ro

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

De voor de tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten zijn:

1) de gerechtsdeurwaarder of de ambtenaar voor gerechtelijke tenuitvoerlegging (executorul judecătoresc) (artikel 652 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering) van het rechtsgebied van het hof van beroep waar de verblijfplaats of statutaire zetel van de schuldenaar is gelegen of waar de goederen van de schuldenaar zich bevinden of zijn gelegen;

2) het gerecht van tenuitvoerlegging, dat de districtsrechtbank (judecătoria) is van het district waar de verblijfplaats of statutaire zetel van de schuldenaar is gelegen (artikel 651 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering). Het gerecht van tenuitvoerlegging spreekt zich uit over verzoeken om uitvoerbaarverklaring, beroepen tegen tenuitvoerlegging en eventuele incidenten die zich voordoen tijdens de tenuitvoerlegging.

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Roemeens

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

Voor mededelingen aan/van andere centrale autoriteiten binnen de Europese Unie wordt door het ministerie van Justitie naast het Roemeens, ook het Engels of het Frans aanvaard.

Laatste update: 12/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.