Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Onderhoudsverplichtingen

Schotland

Inhoud aangereikt door
Schotland

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

Schotland

De rechtbank die belast is met de afgifte van uitvoerbaarheidsverklaringen is:

de Sheriff Court, na doorverwijzing door Schotse ministers, op het volgende adres:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Telefoon: +44 131 244 2417 of +44 131 244 3570

Fax: +44 131 244 4848

E-mail: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

De rechtbank die bevoegd is voor beroepsprocedures, is:

Schotland

De Sheriff Court, na doorverwijzing door Schotse ministers, op het volgende adres:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Telefoon: +44 131 244 2417 of +44 131 244 3570

Fax: +44 131 244 4848

E-mail: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

De procedure om een in een beroepsprocedure gegeven beslissing aan te vechten is als volgt:

een hoger beroep bij de Court of Session.

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Artikel 19 is niet van toepassing in het Verenigd Koninkrijk omdat het Verenigd Koninkrijk niet is gebonden door het Haagse Protocol van 2007.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

Schotland

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Telefoon: +44 131 244 2417 of +44 131 244 3570

Fax: +44 131 244 4848

E-mail: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

De Sheriff Court, na doorverwijzing door Schotse ministers, op het volgende adres:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Telefoon: +44 131 244 2417 of +44 131 244 3570

Fax: +44 131 244 4848

E-mail: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

De aanvaarde taal voor de vertaling van stukken als bedoeld in de artikelen 20, 28 en 40 is in alle rechtsgebieden van het Verenigd Koninkrijk het Engels.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

De aanvaarde taal voor de communicatie met andere centrale autoriteiten is in alle rechtsgebieden van het Verenigd Koninkrijk het Engels.

Laatste update: 07/09/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.