Onderhoudsverplichtingen

Zweden

Inhoud aangereikt door
Zweden

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Zweden

Familierecht - onderhoudsverplichtingen


*verplichte invoer

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

De rechtbank die bevoegd is om zich uit te spreken over de verzoeken om een uitvoerbaarverklaring overeenkomstig artikel 27, lid 1, en over de rechtsmiddelen tegen beslissingen op dergelijke verzoeken, zoals bedoeld in artikel 32, lid 2, vindt u hier:

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Beroep tegen een beslissing kan worden ingesteld bij het hof van beroep of het hooggerechtshof. Het beroep moet worden ingesteld bij de rechtbank die de beslissing heeft gegeven. Bij het hof van beroep en het hooggerechtshof is toestemming voor het instellen van beroep vereist.

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Wanneer het verzoek om heroverweging een beslissing van een arrondissementsrechtbank (tingsrätt) of van de Zweedse Tenuitvoerleggingsautoriteit (Kronofogdemyndigheten) betreft: een verzoek aan het hof van beroep (hovrätt).

Een verzoek om heroverweging moet schriftelijk worden ingediend. De verzoeker moet vermelden op welke beslissing het verzoek om heroverweging betrekking heeft. Het verzoek moet de redenen vermelden waarop het gebaseerd is, en vergezeld gaan van de bewijsstukken waarop de verzoeker zich wil beroepen. Het verzoek moet ter kennis van de tegenpartij worden gebracht.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

Försäkringskassan (Socialeverzekeringsbureau)

Algemene vragen en vragen in verband met beleidsbeslissingen

Socialeverzekeringsbureau

SE-103 51 Stockholm

Tel.: +46 8 7869000

Fax: +46 8 4112789

E-mail: huvudkontoret@forsakringskassan.se

Verzoeken en vragen om bijstand in specifieke zaken

Socialeverzekeringsbureau

Box 1164

SE-621 22 Visby

Tel.: +46 771 179000

Fax: +46 10 1120411

E-mail: centralmyndigheten@forsakringskassan.se

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

Zweedse tenuitvoerleggingsautoriteit (Kronofogdemyndigheten)

Postadres: Box 773, SE-801 29 Gävle

Tel.: +46 771 73 73 00

Fax: +46 10 573 15 20

E-mail: kontakt@kronofogden.se

Zweedse tenuitvoerleggingsautoriteit (Kronofogdemyndigheten)

Postadres: Box 646, SE-301 16 Halmstad

Tel.: +46 771 73 73 00

Fax: +46 10 573 28 70

E-mail: kontakt@kronofogden.se

Zweedse tenuitvoerleggingsautoriteit (Kronofogdemyndigheten)

Postadres: Box 925, SE-391 29 Kalmar

Tel.: +46 771 73 73 00

Fax: +46 10 575 69 45

E-mail: kontakt@kronofogden.se

Zweedse tenuitvoerleggingsautoriteit (Kronofogdemyndigheten)

Postadres: SE-901 73 Umeå

Tel.: +46 771 73 73 00

Fax +46 10 578 42 50

E-mail: kontakt@kronofogden.se

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Zweeds.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

Zweeds.

Laatste update: 16/01/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.