Zobowiązania alimentacyjne

Cypr

Autor treści:
Cypr

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielskifrancuski

Sądami właściwymi w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności, zgodnie z art. 27 ust. 1, są sądy rodzinne dla Nikozji, Limassol, Larnaki/Famagusty i Pafos.

 • Sąd Rodzinny (Oikogeneiakó Dikastírio) dla Nikozji

Tel.: (+357) 22865601

Faks: (+357) 22302068

 • Sąd Rodzinny dla Limassol

Tel.: (+357) 25806185

Faks: (+357) 25305054

 • Sąd Rodzinny dla Larnaki/Famagusty

Tel.: (+357) 24802754

Faks: (+357) 24802800

 • Sąd Rodzinny dla Pafos

Tel.: (+357) 26802626

Faks: (+357) 26306395

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Sądem właściwym w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków, zgodnie z art. 32 ust. 2, jest Rodzinny Sąd Apelacyjny (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Jego siedziba mieści się przy Sądzie Najwyższym. Dane kontaktowe:

 • Anótato Dikastírio Kíprou (Sąd Najwyższy na Cyprze)
  Odos Charalambou Mouskou 1404
  Nicosia
  Cypr
  Tel.: (+357) 22865741
  Faks: (+357) 22304500
  E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielskifrancuski

W systemie prawnym Cypru nie występują sądy trzeciej instancji: nie ma możliwości zaskarżenia orzeczenia wydanego w drugiej instancji.

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Środek zaskarżenia przewidziany w tym artykule to skarga o uchylenie wyroku (aítisi paramerismoú tis apófasis) na podstawie art. 48 ust. 9 lit. h) i n) kodeksu postępowania cywilnego (Thesmoí Politikís Dikonomías). Skargę tę wnosi się do sądu rodzinnego, który wydał zaskarżone orzeczenie.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

 • Ministry of Justice and Public Order (Ministerstwo Sprawiedliwości i Porządku Publicznego)

International Legal Cooperation Unit

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

Cypr

Osoba wyznaczona do kontaktów:

 • Konstantina Sophocleous

Administrative Officer

International Legal Cooperation Unit

Ministry of Justice and Public Order (Ministerstwo Sprawiedliwości i Porządku Publicznego)

tel.: +357 22805973

faks: + 357 22518328

e-mail: csophocleous@mjpo.gov.cy

 • Troodia Dionisiou

Administrative Officer

International Legal Cooperation Unit

Ministry of Justice and Public Order (Ministerstwo Sprawiedliwości i Porządku Publicznego)

tel.: (+357) 22805932

faks: (+357)22518328

e-mail: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

 • Sąd Rodzinny dla Nikozji

Tel.: (+357) 22865601

Faks: (+357) 22302068

 • Sąd Rodzinny dla Limassol

Tel.: (+357) 25806185

Faks: (+357) 25305054

 • Sąd Rodzinny dla Larnaki/Famagusty

Tel.: (+357) 24802754

Faks: (+357) 24802800

 • Sąd Rodzinny dla Pafos

Tel.: (+357) 26802626

Faks: (+357) 26306395

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Język grecki i język angielski.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Język grecki i język angielski.

Ostatnia aktualizacja: 04/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.