Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Zobowiązania alimentacyjne

Anglia i Walia

Autor treści:
Anglia i Walia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Wielka Brytania

Anglia i Walia

Prawo rodzinne – zobowiązania alimentacyjne


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Sąd rodzinny, po przekazaniu wniosku za pośrednictwem Wydziału do spraw Wzajemnego Wykonywania Orzeczeń Zasądzających Alimenty (Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit, REMO). Wnioski należy przesyłać na następujący adres:

The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Tel.: 020 3681 2757 (wyłącznie na terenie Zjednoczonego Królestwa)

+44 (0)20 3681 2757 (poza Zjednoczonym Królestwem)

Faks: 020 3681 8764

E-mail: remo@offsol.gsi.gov.uk

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Tryb zaskarżenia orzeczenia wydanego w postępowaniu odwoławczym:

Jeden środek zaskarżenia, ograniczony do kwestii prawnych, do sądu wyższej instancji niż sąd, do którego złożono pierwszy środek zaskarżenia.

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Do Zjednoczonego Królestwa nie ma zastosowania art. 19, ponieważ nie jest ono związane postanowieniami protokołu haskiego z 2007 r.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Organem centralnym jest Lord Kanclerz (Lord Chancellor), na którym spoczywa odpowiedzialność za ogólną politykę, zaś zadania administracyjne organu centralnego wykonuje:

The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Tel.: 020 3681 2757 (wyłącznie na terenie Zjednoczonego Królestwa)

+44 (0)20 3681 2757 (poza Zjednoczonym Królestwem)

Faks: 020 3681 8764

E-mail: remo@offsol.gsi.gov.uk

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Sąd rodzinny, po przekazaniu wniosku za pośrednictwem REMO. Wnioski należy przesyłać na następujący adres:

The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Tel.: 020 3681 2757 (wyłącznie na terenie Zjednoczonego Królestwa)

+44 (0)20 3681 2757 (poza Zjednoczonym Królestwem)

Faks: 020 3681 8764

E-mail: remo@offsol.gsi.gov.uk

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

We wszystkich jurysdykcjach Zjednoczonego Królestwa językiem akceptowanym na potrzeby tłumaczenia dokumentów, o których mowa w art. 20, 28 i 40, jest język angielski.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

We wszystkich jurysdykcjach Zjednoczonego Królestwa językiem akceptowanym na potrzeby komunikacji z innymi organami centralnymi jest język angielski.

Ostatnia aktualizacja: 02/09/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.