Zobowiązania alimentacyjne

Malta

Autor treści:
Malta

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Malta

Prawo rodzinne – zobowiązania alimentacyjne


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Sądem właściwym w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń na podstawie art. 27 ust. 1 jest Sąd Cywilny (Wydział Rodzinny). Poniżej znajdują się jego dane kontaktowe:

Adres:

Civil Court, Family Section (Wydział Rodzinny Sądu Cywilnego)

Courts of Justice

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 2590 2420

Faks: + 356 2590 2895

Sądem właściwym w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń dotyczących wniosków o stwierdzenie wykonalności na podstawie art. 32 ust. 2 jest Sąd Apelacyjny. Poniżej znajdują się jego dane kontaktowe:

Adres:

Court of Appeal (Sąd Apelacyjny)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 2590 2269

Fax: + 356 2590 2895

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Na Malcie po wydaniu orzeczenia przez Sąd Apelacyjny nie istnieje możliwość wniesienie innego środka zaskarżenia.

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Postępowanie dotyczące ponownego badania orzeczenia – do celów art. 19 – zostało określone w art. 7 zarządzenia w sprawie międzynarodowych zobowiązań alimentacyjnych z 2011 r. (obwieszczenie w sprawie aktów prawnych nr 452/11) dotyczącego środka zaskarżenia od orzeczenia w sprawie wniosku o stwierdzenie wykonalności. Sądem właściwym do rozpoznawania tego rodzaju spraw jest Sąd Apelacyjny. Jego dane kontaktowe znajdują się poniżej:

Adres:

Court of Appeal (Sąd Apelacyjny)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 2590 2269

Fax: + 356 2590 2895

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej maltański. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Organem centralnym jest Dyrektor ds. Standardów Dobrobytu Socjalnego (Director for Social Welfare Standards) Poniżej znajdują się jego dane kontaktowe:

Adres:

Ministry for the Family (Ministerstwo Rodziny)

469 Bugeia Institute,

St Joseph High Road

St Venera SVR 1012

Malta

Tel: + 356 2278 8000

Fax: + 356 2278 8360

E-mail: welfare.standards@gov.mt

Artykuł 71 ust. 1. lit. e) – Instytucje publiczne

Nie dotyczy

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Organem właściwym w zakresie wykonania do celów art. 21 rozporządzenia jest Sąd Cywilny (Wydział Rodzinny). Poniżej znajdują się jego dane kontaktowe:

Adres:

Civil Court (Family Section)

Courts of Justice

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 2590 2420

Fax: + 356 2590 2895

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Język angielski

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Język maltański lub język angielski

Ostatnia aktualizacja: 25/03/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.