Zobowiązania alimentacyjne

Malta

Autor treści:
Malta

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Malta

Prawo rodzinne – zobowiązania alimentacyjne


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Sądem właściwym w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń na podstawie art. 27 ust. 1 jest Sąd Cywilny (Wydział Rodzinny). Poniżej znajdują się jego dane kontaktowe:

Adres:

Civil Court, Family Section (Wydział Rodzinny Sądu Cywilnego)

Courts of Justice

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 2590 2420

Faks: + 356 2590 2895

Sądem właściwym w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń dotyczących wniosków o stwierdzenie wykonalności na podstawie art. 32 ust. 2 jest Sąd Apelacyjny. Poniżej znajdują się jego dane kontaktowe:

Adres:

Court of Appeal (Sąd Apelacyjny)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 2590 2269

Fax: + 356 2590 2895

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Na Malcie po wydaniu orzeczenia przez Sąd Apelacyjny nie istnieje możliwość wniesienie innego środka zaskarżenia.

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Postępowanie dotyczące ponownego badania orzeczenia – do celów art. 19 – zostało określone w art. 7 zarządzenia w sprawie międzynarodowych zobowiązań alimentacyjnych z 2011 r. (obwieszczenie w sprawie aktów prawnych nr 452/11) dotyczącego środka zaskarżenia od orzeczenia w sprawie wniosku o stwierdzenie wykonalności. Sądem właściwym do rozpoznawania tego rodzaju spraw jest Sąd Apelacyjny. Jego dane kontaktowe znajdują się poniżej:

Adres:

Court of Appeal (Sąd Apelacyjny)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 2590 2269

Fax: + 356 2590 2895

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej maltański. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielski

Organem centralnym jest Dyrektor ds. Standardów Dobrobytu Socjalnego (Director for Social Welfare Standards) Poniżej znajdują się jego dane kontaktowe:

Adres:

Ministry for the Family (Ministerstwo Rodziny)

469 Bugeia Institute,

St Joseph High Road

St Venera SVR 1012

Malta

Tel: + 356 2278 8000

Fax: + 356 2278 8360

E-mail: welfare.standards@gov.mt

Artykuł 71 ust. 1. lit. e) – Instytucje publiczne

Nie dotyczy

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Organem właściwym w zakresie wykonania do celów art. 21 rozporządzenia jest Sąd Cywilny (Wydział Rodzinny). Poniżej znajdują się jego dane kontaktowe:

Adres:

Civil Court (Family Section)

Courts of Justice

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 2590 2420

Fax: + 356 2590 2895

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Język angielski

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Język maltański lub język angielski

Ostatnia aktualizacja: 25/03/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.