Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Zobowiązania alimentacyjne

Szkocja

Autor treści:
Szkocja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Wielka Brytania

Szkocja

Prawo rodzinne – zobowiązania alimentacyjne


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Szkocja

Sądem właściwym do rozpoznawania wniosków o stwierdzenie wykonalności jest:

Sheriff Court, po przekazaniu wniosku przez Szkocką Radę Ministrów. Wnioski należy przesyłać na następujący adres:

Scottish Government (Rząd Szkocji)

Central Authority & International Law Team (Organ Centralny i Zespół ds. Prawa Międzynarodowego)

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Tel.: +44 131 244 2417 lub +44 131 244 3570

Faks: +44 131 244 4848

E-mail: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Sądem właściwym do rozpoznawania środków zaskarżenia jest:

Szkocja

Sheriff Court, po przekazaniu wniosku przez Szkocką Radę Ministrów. Wnioski należy przesyłać na następujący adres:

Scottish Government (Rząd Szkocji)

Central Authority & International Law Team (Organ Centralny i Zespół ds. Prawa Międzynarodowego)

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Tel.: +44 131 244 2417 lub +44 131 244 3570

Faks: +44 131 244 4848

E-mail: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Tryb zaskarżenia orzeczenia wydanego w postępowaniu odwoławczym:

Apelacja do Court of Session.

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Art. 19 nie ma zastosowania do Zjednoczonego Królestwa, ponieważ Zjednoczone Królestwo nie jest związane protokołem haskim z 2007 r.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Szkocja

Scottish Government (Rząd Szkocji)

Central Authority & International Law Team (Organ Centralny i Zespół ds. Prawa Międzynarodowego)

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Tel.: +44 131 244 2417 lub +44 131 244 3570

Faks: +44 131 244 4848

E-mail: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Sheriff Court, po przekazaniu wniosku przez Szkocką Radę Ministrów. Wnioski należy przesyłać na następujący adres:

Scottish Government (Rząd Szkocji)

Central Authority & International Law Team (Organ Centralny i Zespół ds. Prawa Międzynarodowego)

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Tel.: +44 131 244 2417 lub +44 131 244 3570

Faks: +44 131 244 4848

E-mail: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

We wszystkich jurysdykcjach Zjednoczonego Królestwa językiem, na który należy przetłumaczyć dokumenty, o których mowa w art. 20, 28 i 40, jest język angielski.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

We wszystkich jurysdykcjach Zjednoczonego Królestwa językiem akceptowanym na potrzeby komunikacji z innymi organami centralnymi jest język angielski.

Ostatnia aktualizacja: 07/09/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.