NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
  Swipe to change

  Obligaţiile de întreţinere

  Informații de la nivel național și formulare online referitoare la Regulamentul nr. 4/2009

  Informații generale

  Regulamentul 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind obligaţiile de întreţinere vizează asigurarea unei recuperări efective şi rapide a întreţinerii.

  Acesta prevede nouă formulare-tip care ar trebui să faciliteze comunicarea între autorităţile centrale şi să permită transmiterea cererilor pe cale electronică.

  Regulamentul se aplică între toate statele membre ale Uniunii Europene.

  Danemarca şi-a confirmat intenţia de a pune în aplicare prevederile acestui regulament, în măsura în care acesta modifică Regulamentul (CE) nr. 44/2001 prin intermediul unei declaraţii (JO L 149, 12.6.2009, p. 80) care se bazează pe un acord paralel încheiat cu Comunitatea Europeană.

  Danemarca şi-a confirmat intenţia de a pune în aplicare prevederile Regulamentului de punere în aplicare din 10 noiembrie 2011 de stabilire a anexelor X şi XI la Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi cooperarea în materie de obligaţii de întreţinere. (Notificare trimisă de Danemarca. JO L195, 18.7.2013, p.1)

  Danemarca nu are obligaţii în temeiul Protocolului de la Haga din 2007.

  Portalul european e-Justiție vă oferă informații despre aplicarea regulamentului și un instrument, ușor de utilizat, pentru completarea formularelor.

  Formular-tip neobligatoriu privind declararea pensiilor de întreținere restante

  Pentru a facilita punerea în aplicare practică a Regulamentului privind obligațiile de întreținere și exercitarea efectivă a drepturilor cetățenilor în întreaga UE, Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială a elaborat un formular-tip neobligatoriu privind declararea pensiilor de întreținere restante.

  Acest formular neobligatoriu vizează facilitarea recuperării pensiilor de întreținere restante și este disponibil în 23 de limbi. Formularul este însoțit de un ghid practic referitor la completarea sa. Formularul este disponibil în următoarele formate: PDF PDF (1102 Kb) ro și XLS Excel (391 Kb) ro.

  Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.

  Linkuri relevante

  Orientări cu privire la utilizarea anexelor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 4/2009 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere

  Protocolul de la Haga din 23 noiembrie 2007

  Versiunea ARHIVATĂ a vechiului site ATLASUL judiciar european (închis la 30 septembrie 2017)


  GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

  Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

  Dreptul familiei - obligații de întreținere


  *mențiuni obligatorii
  Ultima actualizare: 17/03/2022

  Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.