Obligaţiile de întreţinere

Austria

Conținut furnizat de
Austria

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Austria

Dreptul familiei - obligații de întreținere


*mențiuni obligatorii

Articolul 71 1. (a) – Instanțele competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării și instanțele de apel competente în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri

Cereri: instanța teritorială relevantă (Bezirksgericht) [în temeiul articolului 27 alineatul (2), aceasta este instanța în a cărei rază teritorială se află reședința obișnuită a debitorului sau locul de executare].

Căi de atac: apel (Berufung) împotriva unei hotărâri sau recurs (Rekurs) introdus la instanța regională (Landesgericht) prin intermediul instanței teritoriale care a pronunțat hotărârea.

Articolul 71 1. (b) – Căile de atac

În Austria: un recurs (Revisionsrekurs) în temeiul articolului 78 alineatul (1) și al articolului 411 alineatul (4) din Codul de executare (Exekutionsordnung), coroborate cu articolul 528 din Codul de procedură civilă (Zivilprozessordnung), se introduce la instanța teritorială (instanța de prim grad de jurisdicție), aceasta urmând să trimită dosarul, spre pronunțare, Curții Supreme (Oberster Gerichtshof).

Articolul 71 1. (c) - Procedura de reexaminare

În cazul unei notificări sau comunicări efectuate în temeiul dreptului austriac: cerere de repunere în termen (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) pentru nerespectarea termenului de introducere a căii de atac sau pentru neprezentarea la o ședință de judecată.

În cazul în care documentul nu a fost notificat sau comunicat în mod corespunzător în temeiul dreptului austriac: există două căi de atac, și anume apelul împotriva unei hotărâri (Berufung gegen die Entscheidung, în cazul hotărârilor pronunțate în lipsă) și recursul (Rekurs gegen die Entscheidung, în cazul ordinelor judecătorești pronunțate în lipsă).

Denumirile și datele de contact ale instanțelor competente: toate căile de atac se depun la instanța de prim grad de jurisdicție, care fie se va pronunța pe fond (de exemplu, în cazul cererii de repunere în termen), fie va trimite dosarul instanței superioare pentru pronunțare.

Articolul 71 1. (d) - Autoritățile centrale

Pentru toate chestiunile:

Bundesministerium für Justiz (ministerul federal al justiției)

Museumstraße 7, A-1070 Wien.

Unitatea administrativă: Abteilung I 10

E-mail: team.z@bmj.gv.at

Tel.: +43 1 52152 2142

Fax: +43 1 52152 2829

Articolul 71 1. (f) - Autorități cu competențe în materie de executare

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Instanța competentă în materie de executare în temeiul articolelor 17-19 din Codul de executare sau, dacă este necesar, instanța care se pronunță cu privire la calea de atac dispune în toate chestiunile de executare.

Articolul 71 1. (g) – Limba sau limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Limba germană.

Articolul 71 1. (h) – Limba sau limbile acceptate de autoritățile centrale pentru comunicările cu alte autorități centrale

Limbile engleză, franceză, germană.

Ultima actualizare: 14/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.