Obligaţiile de întreţinere

Bulgaria

Conținut furnizat de
Bulgaria

Articolul 71 1. (a) – Instanțele competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării și instanțele de apel competente în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri

Cererea de executare a unei hotărâri judecătorești sau a unui alt act eliberat într-un stat membru al UE care nu a semnat Protocolul de la Haga din 2007 se înaintează instanței provinciale competente (okrazhen sad) de la domiciliul sau reședința obișnuită a părții împotriva căreia se solicită executarea sau de la locul executării. [articolul 627c alineatul (1) din Codul de procedură civilă].

Hotărârea poate fi atacată la Curtea de Apel din Sofia (Sofiyskia apelativen sad), în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 32 din regulament [articolul 627c alineatul (6) prima teză din Codul de procedură civilă].

Articolul 71 1. (b) – Căile de atac

Hotărârile Curții de Apel din Sofia (Sofiyskia apelativen sad) pot fi atacate la Curtea Supremă de Casație (Varhoven kasatsionen sad) [articolul 627c alineatul (6) a doua teză din Codul de procedură civilă].

Articolul 71 1. (c) - Procedura de reexaminare

Părțile interesate pot iniția o acțiune în anulare la Curtea Supremă de Casație (Varhoven kasatsionen sad) împotriva hotărârii, întemeiată pe articolul 19 alineatul (1) din regulament (articolul 627a din Codul de procedură civilă).

Articolul 71 1. (d) - Autoritățile centrale

Ministerul Justiției este

autoritatea centrală.

Direcția pentru protecția juridică internațională a copiilor și adopții internaționale

Adresă: ul. Slavyanska nr. 1

1040 Sofia

Bulgaria

Tel.: + 359 2 9237 333,

+359 2 9237 469

+359 2 9237 396;

е-mail: mpzdmo@justice.government.bg

Articolul 71 1. (f) - Autorități cu competențe în materie de executare

Hotărârile de refuz sau suspendare a executării în sensul articolului 21 din regulament se pronunță de către instanța provincială (okrazhen sad) [articolul 627b alineatul (2) din Codul de procedură civilă].

Articolul 71 1. (g) – Limba sau limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Limba acceptată în sensul articolelor 20, 28 și 40 din regulament este bulgara.

Articolul 71 1. (h) – Limba sau limbile acceptate de autoritățile centrale pentru comunicările cu alte autorități centrale

Limba acceptată de autoritatea centrală pentru comunicarea cu celelalte autorități centrale, menționată la articolul 59, este bulgara.

Ultima actualizare: 26/11/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.