Obligaţiile de întreţinere

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Croaţia

Dreptul familiei - obligații de întreținere


*mențiuni obligatorii

Articolul 71 1. (a) – Instanțele competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării și instanțele de apel competente în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri

Cererile de încuviințare a executării și căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță cu privire la astfel de cereri trebuie depuse la instanța municipală.

Căile de atac împotriva hotărârilor de încuviințare a executării se depun la instanța regională (instanța de al doilea grad de jurisdicție) prin intermediul instanței municipale, și anume prin intermediul instanței de prim grad de jurisdicție care a pronunțat hotărârea de încuviințare a executării.

După încheierea procedurii de soluționare a unei cereri de încuviințare a executării printr-o hotărâre definitivă, instanța municipală (instanța de prim grad de jurisdicție) confirmă faptul că hotărârea de încuviințare a executării este executorie.

Instanțele competente sunt:

a) instanțe municipale (općinski sudovi; la singular: općinski sud) în temeiul Codului de procedură civilă (Zakon o parničnom postupku) [Narodne novine (NN; Monitorul Oficial al Republicii Croația) nr. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19) și în conformitate cu Legea privind competența teritorială și sediile instanțelor (Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN nr. 67/18);

b) instanțe regionale (županijski sudovi; la singular: županijski sud) în temeiul Codului de procedură civilă (Zakon o parničnom postupku) (NN nr. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19) și în conformitate cu Legea privind competența teritorială și sediile instanțelor (NN nr. 67/18).

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 71 1. (b) – Căile de atac

O hotărâre cu privire la căile de atac, în conformitate cu articolul 33 din regulament, poate fi contestată doar pe baza unei cereri de rejudecare a cauzei înaintată de către partea la procedură (în conformitate cu articolele 421-428 din Codul de procedură civilă).

Cererea de rejudecare a cauzei trebuie să fie înaintată întotdeauna instanței care a pronunțat hotărârea în primă instanță.

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 71 1. (c) - Procedura de reexaminare

În temeiul Codului de procedură civilă, procedura de reexaminare în sensul articolului 19 din regulament trebuie instituită la cererea de rejudecare a cauzei înaintată de către partea la procedură (în conformitate cu dispozițiile articolelor 421-428 din Codul de procedură civilă). Cererea de rejudecare a cauzei trebuie să fie înaintată întotdeauna instanței care a pronunțat hotărârea în primă instanță.

În conformitate cu articolul 117 din Codul de procedură civilă, partea poate înainta o cerere de restabilire a unei situații prealabile, care se depune la instanța care ar fi trebuit să îndeplinească acțiunea omisă.

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 71 1. (d) - Autoritățile centrale

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 4/2009, autoritatea centrală a Republicii Croația pentru chestiuni legate de obligații de întreținere este:

Ministerul Muncii, Sistemului de Pensii, Familiei și Politicii Sociale

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Site-ul web: https://mrosp.gov.hr/

Tel.: +385 1 6109 892, + 385 1 6106 164

Fax: +385 1 6106 171

E -mail: eu-poslovi@mrosp.hr

Articolul 71 1. (f) - Autorități cu competențe în materie de executare

Instanțele municipale din Croația sunt competente în materie de executare, în sensul articolului 21 din regulament, în temeiul Codului de procedură civilă (NN nr. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19) și al Legii privind competența teritorială și sediile instanțelor (NN nr. 67/18).

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 71 1. (g) – Limba sau limbile acceptate pentru traducerea documentelor

În ceea ce privește documentele menționate la articolele 20, 28 și 40 din regulament, Republica Croația acceptă traducerea acestora în limba croată cu caractere latine, în conformitate cu articolul 6 din Codul de procedură civilă.

Articolul 71 1. (h) – Limba sau limbile acceptate de autoritățile centrale pentru comunicările cu alte autorități centrale

Limbile acceptate de autoritățile centrale pentru comunicarea cu alte autorități centrale, astfel cum se menționează la articolul 59 din regulament, sunt după cum urmează:

(a) pentru formularele de cerere și solicitare - limba croată;

(b) pentru alte tipuri de comunicări, autoritatea centrală acceptă limba croată sau limba engleză, la cerere.

Ultima actualizare: 12/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.