Obligaţiile de întreţinere

Cipru

Conținut furnizat de
Cipru

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Cipru

Dreptul familiei - obligații de întreținere


*mențiuni obligatorii

Articolul 71 1. (a) – Instanțele competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării și instanțele de apel competente în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

Instanțele competente la care pot fi depuse cererile de încuviințare a executării în temeiul articolului 27 alineatul (1) sunt instanțele de dreptul familiei din Nicosia, Limassol, Larnaca/Famagusta și Paphos.

 • Instanța de dreptul familiei (Oikogeneiakó Dikastírio) din Nicosia

Tel.: (+357) 22865601

Fax: (+357) 22302068

 • Instanța de dreptul familiei din Limasol

Tel.: (+357) 25806185

Fax: (+357) 25305054

 • Instanța de dreptul familiei din Larnaca/Famagusta

Tel.: (+357) 24802754

Fax: (+357) 24802800

 • Instanța de dreptul familiei din Paphos

Tel.: (+357) 26802626

Fax: (+357) 26306395

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Instanța competentă să soluționeze căile de atac împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri, introduse în temeiul articolului 32 alineatul (2), este Curtea de apel de dreptul familiei (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Această instanță are același sediu ca și Curtea Supremă. Datele sale de contact sunt următoarele:

 • Curtea Supremă a Ciprului
  Odos Charalambou Mouskou 1404
  Nicosia
  Cipru
  Tel.: (+357) 22865741
  Fax: (+357) 22304500
  E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Articolul 71 1. (b) – Căile de atac

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

În cadrul sistemului nostru judiciar nu există al treilea grad de jurisdicție, și anume posibilitatea de a contesta o hotărâre pronunțată în apel.

Articolul 71 1. (c) - Procedura de reexaminare

Controlul judiciar în cazurile prevăzute la acest articol se exercită printr-o cerere de anulare a hotărârii pronunțate (aítisi paramerismoú tis apófasis), în temeiul articolului 48 alineatul (9) literele (h) și (n) din Normele de procedură civilă (Thesmoí Politikís Dikonomías). Cererea de anulare se depune la instanța de dreptul familiei care a pronunțat hotărârea contestată.

Articolul 71 1. (d) - Autoritățile centrale

 • Ministerul Justiției și Ordinii Publice

Unitatea pentru cooperare judiciară internațională

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

Cipru

Persoane de contact:

 • Dna Konstantina Sophocleous

Consilier juridic

Unitatea pentru cooperare judiciară internațională

Ministerul Justiției și Ordinii Publice

Tel.: +357 22805973

Fax: + 357 22518328

E-mail: csophocleous@mjpo.gov.cy

 • Dna Troodia Dionisiou

Consilier juridic

Unitatea pentru cooperare judiciară internațională

Ministerul Justiției și Ordinii Publice

Tel: (+357) 22805932

Fax: (+357)22518328

E-mail: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Articolul 71 1. (f) - Autorități cu competențe în materie de executare

 • Instanța de dreptul familiei din Nicosia

Tel.: (+357) 22865601

Fax: (+357) 22302068

 • Instanța de dreptul familiei din Limasol

Tel.: (+357) 25806185

Fax: (+357) 25305054

 • Instanța de dreptul familiei din Larnaca/Famagusta

Tel.: (+357) 24802754

Fax: (+357) 24802800

 • Instanța de dreptul familiei din Paphos

Tel.: (+357) 26802626

Fax: (+357) 26306395

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Articolul 71 1. (g) – Limba sau limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Limba greacă și limba engleză.

Articolul 71 1. (h) – Limba sau limbile acceptate de autoritățile centrale pentru comunicările cu alte autorități centrale

Limba greacă și limba engleză.

Ultima actualizare: 12/07/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.