Obligaţiile de întreţinere

Cehia

Conținut furnizat de
Cehia

Articolul 71 1. (a) – Instanțele competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării și instanțele de apel competente în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri

Cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) din regulament trebuie transmise unei instanțe districtuale sau unui executor judecătoresc.

În conformitate cu articolul 201 și următoarele din Legea nr. 99/1963 („Codul de procedură civilă”), astfel cum a fost modificată, acțiunile împotriva hotărârilor privind cererile de încuviințare a executării în sensul articolului 32 alineatul (2) din regulament trebuie introduse la instanța districtuală care a pronunțat hotărârea sau la cea care deține competența teritorială în conformitate cu articolul 45 din Legea nr. 120/2001 privind executorii judecătorești și măsurile de executare („Codul privind măsurile de executare”), astfel cum a fost modificată ultima dată.

În cazul în care cererea de încuviințare a executării a fost înaintată unui executor judecătoresc, calea de atac introdusă împotriva deciziei executorului judecătoresc va fi soluționată de instanța regională în a cărei rază teritorială se află instanța de executare.

Articolul 71 1. (b) – Căile de atac

Căile de atac prevăzute la articolul 33 din regulament sunt acțiunea în anulare (žaloba pro zmatečnost), în conformitate cu articolul 229 și următoarele din Codul de procedură civilă, acțiunea pentru rejudecarea cauzei (žaloba na obnovu řízení), în conformitate cu articolul 228 și următoarele din Codul de procedură civilă și recursul extraordinar (dovolání) în conformitate cu articolul 236 și următoarele din Codul de procedură civilă și, în anumite spețe, în conformitate și cu articolul 30 din Legea privind procedurile judiciare speciale.

Cu toate acestea, recursul extraordinar nu este admisibil în cazul hotărârilor pronunțate pe fondul cauzei în materie de obligații de întreținere.

Instanța competentă să judece acțiunea în anulare sau acțiunea pentru rejudecarea cauzei este instanța care s-a pronunțat pe fondul cauzei. În anumite cazuri speciale, competența de a judeca aceste acțiuni îi revine instanței a cărei soluție a fost contestată (a se vedea articolul 235a din Codul de procedură civilă). Competența de a soluționa recursurile extraordinare îi revine Curții Supreme – adresa: Nejvyšší soud ČR, Burešova 20, 657 37 Brno, Republica Cehă.

Articolul 71 1. (c) - Procedura de reexaminare

Instanțele care dețin competența de a soluționa procedurile de reexaminare în sensul articolului 19 din regulament sunt instanțele districtuale care au pronunțat hotărârea în primă instanță.

Instanța competentă trebuie să aplice articolul 19 din regulament în mod direct. Există posibilitatea introducerii unei căi de atac împotriva hotărârilor care resping o cerere de reexaminare.

Articolul 71 1. (d) - Autoritățile centrale

Autoritatea centrală este:

Oficiul pentru Protecția Internațională a Copiilor (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3/4

602 00  Brno

Republica Cehă

E-mail: podatelna@umpod.cz

Tel.: 00420 542 215 522

Fax: 00420 542 212 836

http://www.umpod.cz/

Articolul 71 1. (e) – Instituții publice

Ministerul Justiției din Republica Cehă este un organ public competent, în sensul articolului 51 alineatul (3) din regulament; acesta deține competențe depline în sensul Legii nr. 629/2004 privind acordarea de asistență judiciară în cazul litigiilor transfrontaliere din Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificată, pentru a garanta că asistența judiciară este acordată în conformitate cu articolul 51 alineatul (2) litera (a) din regulament.

Date de contact:

Ministerul Justiției din Republica Cehă (Ministerstvo spravedlnosti ČR)

Vyšehradská 16

128 10 Praga 2

Republica Cehă

E-mail: moc@msp.justice.cz

Tel.: 00420 221 997 925

Fax: 00420 221 997 919

http://www.justice.cz

Articolul 71 1. (f) - Autorități cu competențe în materie de executare

Autoritățile competente în materie de executare a hotărârilor în sensul articolului 21 din regulament sunt instanțele districtuale.

Competența teritorială a acestora este reglementată de articolele 84 - 86 din Codul de procedură civilă, dacă cererea de executare a fost înaintată unei instanțe districtuale, sau de articolul 45 din Codul privind măsurile de executare, dacă cererea a fost înaintată unui executor judecătoresc.

Articolul 71 1. (g) – Limba sau limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Limbile admise pentru traducerea documentelor menționate la articolele 20, 28 și 40 din regulament sunt ceha și slovaca.

Articolul 71 1. (h) – Limba sau limbile acceptate de autoritățile centrale pentru comunicările cu alte autorități centrale

Pe lângă limba cehă, autoritatea centrală acceptă și limbile engleză și slovacă pentru comunicarea cu alte autorități centrale prevăzute la articolul 59.

Ultima actualizare: 13/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.