În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Obligaţiile de întreţinere

Anglia şi Ţara Galilor

Conținut furnizat de
Anglia şi Ţara Galilor

Articolul 71 1. (a) – Instanțele competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării și instanțele de apel competente în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri

Tribunalul pentru familie (Family Court), atunci când cererile sunt transmise de Unitatea REMO, la următoarea adresă:

The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Tel.: 020 3681 2757 (doar în Regatul Unit)

+44 (0)20 3681 2757 (în afara Regatului Unit)

Fax: 020 3681 8764

E-mail: remo@offsol.gsi.gov.uk

Articolul 71 1. (b) – Căile de atac

Procedura pentru contestarea hotărârilor pronunțate ca urmare a introducerii căilor de atac este următoarea:

O singură acțiune suplimentară privind un motiv de drept, introdusă în fața instanței superioare celei care s-a pronunțat asupra căii de atac.

Articolul 71 1. (c) - Procedura de reexaminare

Articolul 19 nu se aplică Regatului Unit, întrucât acesta nu este obligat prin Protocolul de la Haga din 2007.

Articolul 71 1. (d) - Autoritățile centrale

Lordul Cancelar va fi autoritatea centrală și va deține responsabilitatea politică generală, însă funcțiile administrative ale autorității centrale vor fi îndeplinite de:

The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Tel.: 020 3681 2757 (doar în Regatul Unit)

+44 (0)20 3681 2757 (în afara Regatului Unit)

Fax: 020 3681 8764

E-mail: remo@offsol.gsi.gov.uk

Articolul 71 1. (f) - Autorități cu competențe în materie de executare

Tribunalul pentru familie (Family Court), atunci când cererile sunt transmise de Unitatea REMO, la următoarea adresă:

The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Tel.: 020 3681 2757 (doar în Regatul Unit)

+44 (0)20 3681 2757 (în afara Regatului Unit)

Fax: 020 3681 8764

E-mail: remo@offsol.gsi.gov.uk

Articolul 71 1. (g) – Limba sau limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Limba admisă pentru traducerea documentelor la care se face trimitere la articolele 20, 28 și 40 în toate jurisdicțiile Regatului Unit este limba engleză.

Articolul 71 1. (h) – Limba sau limbile acceptate de autoritățile centrale pentru comunicările cu alte autorități centrale

Limba admisă pentru comunicare cu alte autorități centrale în toate jurisdicțiile Regatului Unit este limba engleză.

Ultima actualizare: 02/09/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.