Obligaţiile de întreţinere

Germania

Conținut furnizat de
Germania

Articolul 71 1. (a) – Instanțele competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării și instanțele de apel competente în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri

În temeiul articolului 27 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, hotărârile privind cererea de constatare a recunoaşterii caracterului executoriu sau cererea de încuviinţare a executării se adoptă de către secţia pentru dreptul familiei a instanţei teritoriale din localitatea în care se află o instanţă superioară regională (Oberlandesgericht) pe raza căreia îşi are reşedinţa obişnuită persoana împotriva căreia a fost introdusă o astfel de cerere sau pe raza căreia se are în vedere executarea hotărârii (concentrarea de competenţe).În ceea ce priveşte teritoriul care se află în raza instanţei superioare regionale din Berlin (Kammergericht), hotărârile se adoptă de către instanţa locală din Pankow-Weissensee.

În cazul în care procedurile vizează executarea unui document notarial, notarul poate declara acest document ca având un caracter executoriu.

În sensul articolului 32 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, căile de atac formulate împotriva hotărârilor adoptate în prima instanţă în procedurile de executare se introduc sub formă de apel administrativ (Beschwerde).Instanţa de apel este instanţa superioară regională.Căile de atac se introduc la instanţa care a pronunţat hotărârea.

Articolul 71 1. (b) – Căile de atac

În temeiul articolului 33 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, procedura de contestare a hotărârii pronunţate în apel înseamnă formularea unei noi căi de atac (Rechtsbeschwerde). Instanţa competentă este Curtea Federală de Justiţie (Bundesgerichtshof). Calea de atac se introduce în termen de o lună de la notificarea hotărârii instanţei de apel.

Articolul 71 1. (c) - Procedura de reexaminare

În ceea ce priveşte procedura de reexaminare prevăzută la articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, competenţa aparţine instanţei care a pronunţat hotărârea.În cazul în care sunt întrunite condiţiile prevăzute la articolul 19, se aplică, prin analogie, dispoziţiile hotărârilor pronunţate în lipsă (articolele 343 - 346 din Codul de procedură civilă al Germaniei).În cazul în care nu sunt întrunite condiţiile prevăzute la articolul 19, instanţa respinge cererea, prin hotărâre judecătorească.Hotărârea poate fi pronunţată fără procedură orală.

Articolul 71 1. (d) - Autoritățile centrale

În sensul articolului 49 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, autoritatea centrală este Bundesamt für Justiz (Ministerul Federal de Justiţie), cu următoarea adresă:

Bundesamt für Justiz

D - 53094 Bonn.

Bundesamt für Justiz poate fi contactat, în calitatea sa de autoritate centrală, prin telefon, fax sau e-mail, la următoarele numere:

Telefon:

număr naţional: 0228/99 4 10- 5534, 5869 sau 5549

număr internaţional: +49/228/99 4 10- 5534, 5869 sau 5549

Fax:

număr naţional: 0228/99 4 10-5202

număr internaţional: +49/228/99 4 10-5202

E-mail:auslandsunterhalt@bfj.bund.de

Articolul 71 1. (f) - Autorități cu competențe în materie de executare

În cazul cererilor întemeiate pe articolul 21 din Regulamentul privind obligaţiile de întreţinere, instanţele competente în materie de executare sunt instanţele locale (Amtsgerichte).Competenţa locală aparţine instanţei locale pe a cărei rază teritorială se desfăşoară ori s-au desfăşurat procedurile de executare.

Articolul 71 1. (g) – Limba sau limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Pentru traducerea documentelor menţionate la articolele 20, 28 şi 40, limba acceptată este numai limba germană.

Articolul 71 1. (h) – Limba sau limbile acceptate de autoritățile centrale pentru comunicările cu alte autorități centrale

Comunicarea dintre Bundesamt für Justiz, în calitatea acesteia de autoritate centrală, şi altă autoritate centrală [articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 4/2009] se poate efectua în limba engleză, cu condiţia ca autorităţile centrale respective să fi convenit asupra acestui lucru.

Ultima actualizare: 29/06/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.