În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Obligaţiile de întreţinere

Gibraltar

Conținut furnizat de
Gibraltar

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Regatul Unit

Gibraltar

Dreptul familiei - obligații de întreținere


*mențiuni obligatorii

Articolul 71 1. (a) – Instanțele competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării și instanțele de apel competente în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri

Organismul responsabil pentru hotărârile de încuviințare a executării este:

Grefierul din cadrul Magistrates’ Court

32- 36 Town Range

Gibraltar

Tel: +350 2007 0471

Fax: +350 2004 0483

Organismul responsabil pentru recursuri este:

Grefierul din cadrul Magistrates’ Court

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Tel: +350 2007 0471

Fax: +350 2004 0483

Articolul 71 1. (b) – Căile de atac

Procedura pentru contestarea hotărârilor pronunțate ca urmare a recursului constă într-un recurs la Curtea Supremă (Supreme Court)

Articolul 71 1. (c) - Procedura de reexaminare

Articolul 19 nu se aplică Regatului Unit, întrucât Regatul Unit nu are obligații în temeiul Protocolului de la Haga din 2007.

Articolul 71 1. (d) - Autoritățile centrale

Ministrul justiției,

Ministerul Educației, Justiției și Schimbului Internațional de Informații

771 Europort

Gibraltar

Tel: + 350 2005 9267

Fax: + 350 2005 9271

E-mail: moj@gibraltar.gov.gi

Articolul 71 1. (f) - Autorități cu competențe în materie de executare

Grefierul din cadrul Magistrates’ Court

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Tel: +350 2007 0471

Fax: +350 2004 0483

Articolul 71 1. (g) – Limba sau limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Limba acceptată pentru traducerea documentelor menționate la articolele 20, 28 și 40, în toate instanțele din Regatul Unit, este limba engleză.

Articolul 71 1. (h) – Limba sau limbile acceptate de autoritățile centrale pentru comunicările cu alte autorități centrale

Limba acceptată pentru comunicarea cu alte autorități centrale, în toate instanțele din Regatul Unit, este limba engleză.

Ultima actualizare: 12/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.