Obligaţiile de întreţinere

Grecia

Conținut furnizat de
Grecia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Grecia

Dreptul familiei - obligații de întreținere


*mențiuni obligatorii

Articolul 71 1. (a) – Instanțele competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării și instanțele de apel competente în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri

Instanța competentă în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) este instanța de prim grad de jurisdicție, iar instanța competentă în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri, în conformitate cu articolul 32 alineatul (2), este instanța superioară în circumscripția căreia se încadrează instanța de prim grad de jurisdicție care a pronunțat hotărârea.

Calea de atac prevăzută la articolul 32 alineatul (2) este apelul (έφεση).

Articolul 71 1. (b) – Căile de atac

Calea de atac prevăzută la articolul 33 este recursul (αίτηση αναίρεσης). Instanța competentă pentru căile de atac este Tribunalul Suprem Civil și Penal din Grecia (Areios Pagos / Άρειος Πάγος).

Articolul 71 1. (c) - Procedura de reexaminare

În temeiul articolului 19, hotărârea judecătorească în materie de obligaţii de întreţinere pronunţată în lipsă de către o instanţă din străinătate poate fi atacată de către partea/pârâtul care nu s-a prezentat la judecată.Căile de atac împotriva unei hotărâri judecătoreşti în materie de obligaţii de întreţinere pronunţată în lipsă se depun la instanţa care a pronunţat hotărârea atacată.

Articolul 71 1. (d) - Autoritățile centrale

Autoritatea centrală în sensul articolului 49 alineatul (3) este Departamentul de cooperare judiciară internațională în materie civilă și penală.

Mesoghíon (Μεσογείων) 96

11527 Atena

Tel.: (+30) 213 1307312

Fax: (+30) 213 1307499

E-mail: civilunit@justice.gov.gr mntolia@justice.gov.gr vsarigiannidis@justice.gov.gr

Articolul 71 1. (e) – Instituții publice

Dreptul elen nu prevede posibilitatea îndeplinirii atribuţiilor autorităţii centrale de către instituţii publice sau de către instituţii sub supravegherea autorităţii competente astfel cum este prevăzut la articolul 51 alineatul (3).

Articolul 71 1. (f) - Autorități cu competențe în materie de executare

Autoritatea competentă în materie de executare în înţelesul articolului 21 este instanţa de prim grad de jurisdicţie.

Articolul 71 1. (g) – Limba sau limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Limba elenă.

Articolul 71 1. (h) – Limba sau limbile acceptate de autoritățile centrale pentru comunicările cu alte autorități centrale

Limbile acceptate de autoritatea centrală pentru comunicările cu alte autorităţi centrale, menţionate la articolul 59, sunt limba elenă şi limba engleză.

Ultima actualizare: 01/03/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.