Obligaţiile de întreţinere

Ungaria

Conținut furnizat de
Ungaria

Articolul 71 1. (a) – Instanțele competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării și instanțele de apel competente în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri

Instanțele districtuale situate în jurisdicția instanței regionale, iar pentru Budapesta – instanța centrală din Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság); asupra căii de atac se pronunță instanța regională, iar pentru Budapesta – curtea regională Budapesta-Capitală.

Articolul 71 1. (b) – Căile de atac

Cererile de reexaminare (felülvizsgálati kérelem) se depun la Curtea Supremă (Kúria) prin intermediul instanței care a pronunțat hotărârea pe fond.

Articolul 71 1. (c) - Procedura de reexaminare

Procedura de reexaminare prevăzută la articolul 19 poate fi inițiată la instanța districtuală care a judecat fondul, în conformitate cu normele privind rejudecarea (Legea III din 1952 privind Codul de procedură civilă, capitolul XIII, articolele 260­269).

Articolul 71 1. (d) - Autoritățile centrale

Ministerul Justiției din Ungaria

1051 Budapesta

Nádor utca 22,

Tel.: (+36) 1 795 5397, (+36) 1 795 3188,

Fax: (+36) 1 550 3946,

E-mail: nmfo@im.gov.hu

Articolul 71 1. (f) - Autorități cu competențe în materie de executare

În cazurile prevăzute la articolul 21 alineatul (2), instanțele districtuale (Járásbíróság) situate în jurisdicția instanței regionale, iar pentru Budapesta – instanța centrală din Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság). În cazurile prevăzute la articolul 21 alineatul (3), instanțele districtuale competente aflate în jurisdicția executorului judecătoresc care desfășoară procedura de executare.

Articolul 71 1. (g) – Limba sau limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Limba maghiară

Articolul 71 1. (h) – Limba sau limbile acceptate de autoritățile centrale pentru comunicările cu alte autorități centrale

(a) pentru formularele de cerere – limba maghiară

(b) pentru formularele de solicitare – limbile maghiară, engleză și germană

(c) pentru alte comunicări, autoritatea centrală acceptă, la cerere, limbile maghiară, engleză și germană.

Ultima actualizare: 02/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.