Obligaţiile de întreţinere

Italia

Conținut furnizat de
Italia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Italia

Dreptul familiei - obligații de întreținere


*mențiuni obligatorii

Articolul 71 1. (a) – Instanțele competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării și instanțele de apel competente în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri

Instanțele competente să soluționeze cererile prin care se solicită încuviințarea executării în temeiul articolului 27 alineatul (1), precum și căile de atac împotriva hotărârilor privind astfel de cereri în temeiul articolului 32 alineatul (2), sunt curțile de apel.

Coordonatele acestor instanțe pot fi găsite pe site-ul internet http://www.giustizia.it/ (giustizia map – strutture giudiziarie –tribunali ordinari).

Articolul 71 1. (b) – Căile de atac

Căile de atac menționate la articolul 33 sunt atât ordinare, cât și extraordinare (recurs; revocare, contestație formulată de un terț).

Articolul 71 1. (c) - Procedura de reexaminare

Instanțele competente să soluționeze calea de atac prevăzută la articolul 19 din regulament sunt cele care au pronunțat hotărârea, fiind necesar să se urmeze aceleași norme procedurale aplicate în cazul hotărârii care face obiectul căii de atac.

Coordonatele acestor instanțe pot fi accesate la următoarea adresă

Articolul 71 1. (d) - Autoritățile centrale

Autoritatea centrală este Ministerul Justiției, Departamentul de justiție pentru minori:

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

Via Damiano Chiesa 24

00136 Roma

Tel.: +39 6 68188326; +39 6 68188331

Fax : +39 6 68188323

E-mail: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Adresă de e-mail certificată: prot.dgmc@giustiziacert.it

Articolul 71 1. (f) - Autorități cu competențe în materie de executare

Autoritățile competente în materie de executare în sensul articolului 21 sunt instanțele ordinare (Tribunali ordinari) (în conformitate cu articolul 9 alineatul II din Codul de procedură civilă al Italiei).

Articolul 71 1. (g) – Limba sau limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Limba acceptată pentru traducerea documentelor vizate la articolele 20, 28 și 40 este limba italiană.

Articolul 71 1. (h) – Limba sau limbile acceptate de autoritățile centrale pentru comunicările cu alte autorități centrale

Limba acceptată de către autoritatea centrală pentru comunicarea cu celelalte autorități centrale în sensul articolului 59 este limba italiană.

Ultima actualizare: 16/07/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.