Obligaţiile de întreţinere

Letonia

Conținut furnizat de
Letonia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Letonia

Dreptul familiei - obligații de întreținere


*mențiuni obligatorii

Articolul 71 1. (a) – Instanțele competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării și instanțele de apel competente în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini letonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

În Letonia, instanţele competente să se pronunţe, conform articolului 27 alineatului (1), cu privire la cererile de încuviinţare a executării sunt instanţele ordinare, şi anume tribunalele teritoriale - rajona (pilsētas) tiesas.

În Letonia, instanţele competente să se pronunţe, în conformitate cu articolul 32 alineatul (2), cu privire la căile de atac formulate împotriva hotărârilor emise cu privire la aceste cereri sunt tribunalele regionale (apgabaltiesas), prin intermediul tribunalului teritorial competent - rajona (pilsētas) tiesa.

Articolul 71 1. (b) – Căile de atac

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini letonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

Procedura de contestare a hotărârii pronunţate în apel, prevăzute de articolul 33 din regulament, pot fi formulate în faţa Senatului Curţii Supreme (Augstākās tiesas Senāts), prin intermediul tribunalului regional (apgabaltiesa).

Coordonate:

Augstākās tiesa

Brīvības bulvāris 36

Rīga, LV-1511

Letonia

Telefon: +371 670 203 50

Fax: +371 670 203 51

E-mail: at@at.gov.lv

Articolul 71 1. (c) - Procedura de reexaminare

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini letonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

Pârâtul poate solicita revizuirea cauzei în cadrul reexaminării unei hotărâri, în conformitate cu articolul 19 din regulament, prin introducerea unei cereri:

1)      cu privire la reexaminarea unei hotărâri a tribunalului teritorial - rajona (pilsētas) tiesa: în faţa tribunalului regional (apgabaltiesa) competent;

2)      cu privire la reexaminarea unei hotărâri a tribunalului regional (apgabaltiesa): în faţa Camerei pentru acţiuni civile a Curţii Supreme (Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta);

3)      cu privire la reexaminarea unei hotărâri a Curţii Supreme (tiesu palāta): în faţa Departamentului pentru cauze civile a Senatului Curţii Supreme (Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments).

Cererea nu poate fi introdusă după expirarea termenului de depunere a titlului executoriu referitor la hotărârea în cauză, în vederea executării.

La examinarea cererii, instanţa verifică dacă circumstanţele invocate de reclamant se încadrează în condiţiile prevăzute la articolul 19 din regulament privind reexaminarea hotărârii. În caz afirmativ, instanţa anulează hotărârea şi trimite cauza spre reexaminare în faţa instanţei de fond. În caz negativ, instanţa respinge cererea. Hotărârea instanţei poate fi atacată în continuare printr-o cerere complementară (blakus sūdzība).

Articolul 71 1. (d) - Autoritățile centrale

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini letonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

În Letonia, funcţiile autorităţii centrale sunt îndeplinite de către administraţia Fondului de garantare şi întreţinere.Informaţii de contact:

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Pulkveža Brieža ielā 15

Riga LV-1010

Latvia

Tel.:     + 37167830626

Fax:     + 37167830636

e-mail:pasts@ugf.gov.lv

Articolul 71 1. (e) – Instituții publice

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini letonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

În Letonia, funcţiile speciale care revin autorităţilor centrale menţionate la articolul 51 din regulament sunt îndeplinite de administraţia Fondului de garantare şi întreţinere.

Articolul 71 1. (f) - Autorități cu competențe în materie de executare

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini letonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

În Letonia, autoritatea competentă să se pronunţe, în conformitate cu articolul 21 din regulament, cu privire la cererile de respingere sau de suspendare a executării este tribunalul teritorial - rajona (pilsētas) tiesa – în a cărui jurisdicţie trebuie pusă în executare hotărârea judecătorească pronunţată în străinătate.

Articolul 71 1. (g) – Limba sau limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Letonia acceptă traducerea documentelor menţionate la articolele 20, 28 şi 40 din regulament exclusiv în limba naţională, şi anume limba letonă.

Articolul 71 1. (h) – Limba sau limbile acceptate de autoritățile centrale pentru comunicările cu alte autorități centrale

Letonia acceptă cererile menţionate la articolul 56 din regulament (anexele VI şi VII la regulament) numai în limba naţională, şi anume în letonă.

Letonia acceptă cererile de măsuri specifice (anexa V la regulament) în limba letonă sau în limba engleză.

În cazul altor comunicări, autoritatea centrală acceptă, la cerere, limba letonă sau limba engleză.

Ultima actualizare: 05/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.